MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
MAT6887 Doktora Semineri
MAT6888-1 Doktora Tezi
MAT6888-2 Doktora Tezi
MAT6888-3 Doktora Tezi
MAT6888-4 Doktora Tezi
MAT6901 Doktora Yeterliğe Hazırlık
MAT6902 Yeterlilik Sınavı
Departmental Elective
EDT6116 Biliş, Öğrenme ve Teknoloji
FİZ6029 Yarıiletken Fiziği
FİZ6030 Manyetik Malzemeler
FİZ6031 Laserler ve Uygulamaları
FİZ6032 Nanoteknoloji ve Uygulamaları
FİZ6033 İnce Film Fiziği
FİZ6034 Genel Rölativite Teorisi
FİZ6035 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları
FİZ6036 Sensörler ve Transducerler
FİZ6037 Klasik Mekanik II
FİZ6038 Klasik Elektrodinamik II
FİZ6039 Kuantum Mekaniği II
FİZ6040 Katıhal Fiziği II
FİZ6041 İstatistik Mekanik II
MAT5101 Mühendislik Matematiği
MAT6001 İleri Cebir I
MAT6002 İleri Cebir II
MAT6003 İleri Topoloji I
MAT6004 İleri Topoloji II
MAT6005 Kombinatorik ve Çizgeler Kuramı
MAT6006 Lie Grupları ve Lie Cebirleri
MAT6007 Kodlama Teorisi
MAT6008 Cebirden Seçme Konular
MAT6009 İleri Analiz I
MAT6010 İleri Analiz II
MAT6011 Fonksiyonel Analiz II
MAT6012 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi
MAT6013 İleri Varyasyonlar Hesabı
MAT6014 Konform Dönüşümler
MAT6015 Özel Fonksiyonlar
MAT6016 Analizden Seçme Konular
MAT6017 Diferansiyel Denklemler II
MAT6018 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri II
MAT6019 Dinamik Sistemler
MAT6020 Matematiksel Biyoloji
MAT6021 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular
MAT6022 İstatistik II
MAT6023 İleri Diferansiyel Geometri I
MAT6024 İleri Diferansiyel Geometri II
MAT6025 Diferansiyellenebilir Manifoldlar
MAT6026 Hareket Geometrisi
MAT6027 Yarı-Riemann Geometrisi
MAT6028 Geometriden Seçme Konular
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
Departmental Elective 3 6
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6887 Doktora Semineri 0 0 0 10
MAT6901 Doktora Yeterliğe Hazırlık 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6902 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam 30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6888-1 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6888-2 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6888-3 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6888-4 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ