SOSYOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ENG1003 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I İngilizce 2 2 3 4
PSY1004 Psikolojinin Temelleri İngilizce 3 0 3 5
SOC1001 Sosyal Bilimlerde Metodoloji İngilizce 3 0 3 8
SOC1005 Antropolojiye Giriş İngilizce 3 0 3 6
SOC1007 Sosyolojiye Giriş I İngilizce 3 0 3 7
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ENG1004 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II İngilizce 2 2 3 4
PSY1050 Sosyal Davranışı Anlama İngilizce 3 0 3 6
SOC1002 Sosyal Araştırmalarda Metod ve Yöntem İngilizce 3 0 3 7
SOC1006 Sosyal ve Kültürel Antropoloji İngilizce 3 0 3 6
SOC1008 Sosyolojiye Giriş II İngilizce 3 0 3 7
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2001 Kentleşme İngilizce 3 0 3 6
SOC2003 Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntetimi ve Bilgisayar Uygulamaları I İngilizce 3 0 3 6
SOC2007 Sosyolojik Yaklaşımlar İngilizce 3 0 3 5
SOC2013 Aile ve Sosyal Cinsiyet Sosyolojisi İngilizce 3 0 3 5
SOC2015 Sosyolojide Nitel Metodlar İngilizce 3 0 3 5
GE-Elective 3 3
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2004 Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntetimi ve Bilgisayar Uygulamaları II İngilizce 3 2 4 6
SOC2008 Sosyal Değişim ve Tabakalaşma İngilizce 3 0 3 6
Departmental Elective 3 5
Departmental Elective 3 5
Departmental Elective 3 5
GE-Elective 3 3
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
HST1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I İngilizce 2 0 2 2
SOC3007 Siyaset Sosyolojisi İngilizce 3 0 3 8
TLL1003 Türk Dili ve Edebiyatı I Türkçe 2 0 2 2
Non-Departmental Elective 2 4
Non-Departmental Elective 2 4
GE-Elective 3 5
GE-Elective 3 5
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
HST1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İngilizce 2 0 2 2
SOC3002 Toplumsal Hareketler İngilizce 3 0 3 9
TLL1004 Türk Dili ve Edebiyatı II Türkçe 2 0 2 2
Non-Departmental Elective 2 4
Non-Departmental Elective 2 4
GE-Elective 3 4
GE-Elective 3 5
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4001 Seminer I İngilizce 1 2 2 13
SOC4003 Din Sosyolojisi İngilizce 3 0 3 6
SOC4007 Çağdaş Sosyolojik Teorileri İngilizce 3 0 3 6
Departmental Elective 3 5
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4002 Seminer II İngilizce 1 2 2 16
SOC4004 Türk Sosyologları İngilizce 3 0 3 5
Departmental Elective 3 5
GE-Elective 3 4