BAU Yayınlar

 

EĞİTİM TARİHİMİZDE MÜKÂFAT BELGELERİ 1869-1950 (Diplomas in Our History of Education – 1869 - 1950)
TULİYA PERK KOLEKSİYONU 
Haluk Perk

MANASTIRLARIN PENCERESİNDEN İSTANBUL XIX YÜZYIL (XIX Century Istanbul Through Monastery Windows)
Rinaldo Marmara

GALLIPOLI 1915 THROUGH TURKISH EYES 
Haluk Oral

MAJOR SHIFT 
Burak Kuntay

IN THE FOOTSTEPS OF EVLIYA ÇELEBI 
Heath W. Lowry

THE UNKNOWN TURKS 
Heath W. Lowry
TÜRKIYE ILE VATIKAN DIPLOMATIK İLIŞKILERE DOĞRU (Diplomatic Relationships between Turkey and the Vatican)
Rinaldo Marmara

TÜRK CEZA KANUNU (Turkish Criminal Code)
Feridun Yenisey
  
MINYATÜR AYAKLANMASI (Miniature Rising)
Günseli Kato