Hayat Boyu Öğrenme

 

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem), 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı’nda da, Üniversite’nin, çalışma ortamına her bakımdan hazır, ama aynı zamanda geniş ufuklu, geniş vizyonlu, çağımıza uyum sağlamış aydın bireyler yetiştirme hedefine paralel, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan kısa ve uzun süreli eğitim programlarının yanı sıra öğrencilere, gençlere, iş yaşamına yeni atılmış ve iş yaşamında deneyim sahibi olan yetişkinlere, değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar yaratacak, kariyer ve kişisel gelişimleri için yararlı olacak programlar sunmaktadır.
BüSem’de, “Sertifika”, “Atölye” ve “Kurumsal” olmak üzere üç ana başlık altında toplanan ve geniş bir yelpazeye yayılan eğitim başlıkları yer almaktadır.
“BüSem Sertifika” başlığı altında, 60 saat ve daha uzun süreyi kapsayan sertifika eğitimleri sunulmakta olup; bu programlarda Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik kadrosunun yanı sıra sektörden davet edilen konuk eğitimciler ve profesyoneller de ders vermektedir. Sertifika Programlarının genel amacı, yaşam boyu öğrenme felsefesine dayalı olarak örgün eğitim dışında kalan tüm bireylere eğitim fırsatı sunmaktır. Meslek edindiren ve uzmanlık kazandıran programların yanı sıra, bilgisayar kullanımına yönelik eğitimler ile bilişim teknolojileri alanında ara eleman yetiştirmek üzere tasarlanan çeşitli eğitimler de yer almaktadır.
“BüSem Atölye” ise, farklı sektörlerde ağırlıklı olarak “işin mutfağında yer almış” profesyonellerin ders verdiği, tamamen sektörel ve güncel deneyimler ile dinamiklerin paylaşıldığı kısa süreli, yoğunlaştırılmış ve spesifik konulardaki eğitimleri kapsamaktadır. Bunun dışında, bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak bireylerde farkındalık yaratmayı ve böylelikle bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan uygulamalı eğitimler de programlarımız arasında yer almaktadır. Bu başlık altında sunulan diğer eğitimlerin arasında, süresi 2-3 saatten 3 güne kadar uzayan tamamen örnek olay anlatımı, örnek olay analizleri ve uygulamalara yer verilen, katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu çalışmalar da bulunmaktadır.
Son olarak; “BüSem Kurumsal” başlığında; özel ve resmi kuruşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda akademik birikim ve uygulama dengesi gözetilerek “kuruma özel” programlar tasarlanmakta ve eğitimler verilmektedir.
Tüm programlar, Bahçeşehir Üniversitesi’nin hem bilgi üretiminde, hem de bilgi aktarımında en başarılı bilim insanlarından oluşan akademik kadrosu ile iş dünyasının seçkin profesyonelleri tarafından verilmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem)

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem), 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı’nda da, Üniversite’nin, çalışma ortamına her bakımdan hazır, ama aynı zamanda geniş ufuklu, geniş vizyonlu, çağımıza uyum sağlamış aydın bireyler yetiştirme hedefine paralel, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan kısa ve uzun süreli eğitim programlarının yanı sıra öğrencilere, gençlere, iş yaşamına yeni atılmış ve iş yaşamında deneyim sahibi olan yetişkinlere, değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar yaratacak, kariyer ve kişisel gelişimleri için yararlı olacak programlar sunmaktadır.

BüSem’de, “Sertifika”, “Atölye” ve “Kurumsal” olmak üzere üç ana başlık altında toplanan ve geniş bir yelpazeye yayılan eğitim başlıkları yer almaktadır.

“BüSem Sertifika” başlığı altında, 60 saat ve daha uzun süreyi kapsayan sertifika eğitimleri sunulmakta olup; bu programlarda Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik kadrosunun yanı sıra sektörden davet edilen konuk eğitimciler ve profesyoneller de ders vermektedir. Sertifika Programlarının genel amacı, yaşam boyu öğrenme felsefesine dayalı olarak örgün eğitim dışında kalan tüm bireylere eğitim fırsatı sunmaktır. Meslek edindiren ve uzmanlık kazandıran programların yanı sıra, bilgisayar kullanımına yönelik eğitimler ile bilişim teknolojileri alanında ara eleman yetiştirmek üzere tasarlanan çeşitli eğitimler de yer almaktadır.

“BüSem Atölye” ise, farklı sektörlerde ağırlıklı olarak “işin mutfağında yer almış” profesyonellerin ders verdiği, tamamen sektörel ve güncel deneyimler ile dinamiklerin paylaşıldığı kısa süreli, yoğunlaştırılmış ve spesifik konulardaki eğitimleri kapsamaktadır. Bunun dışında, bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak bireylerde farkındalık yaratmayı ve böylelikle bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan uygulamalı eğitimler de programlarımız arasında yer almaktadır. Bu başlık altında sunulan diğer eğitimlerin arasında, süresi 2-3 saatten 3 güne kadar uzayan tamamen örnek olay anlatımı, örnek olay analizleri ve uygulamalara yer verilen, katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu çalışmalar da bulunmaktadır.

Son olarak; “BüSem Kurumsal” başlığında; özel ve resmi kuruşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda akademik birikim ve uygulama dengesi gözetilerek “kuruma özel” programlar tasarlanmakta ve eğitimler verilmektedir.

Tüm programlar, Bahçeşehir Üniversitesi’nin hem bilgi üretiminde, hem de bilgi aktarımında en başarılı bilim insanlarından oluşan akademik kadrosu ile iş dünyasının seçkin profesyonelleri tarafından verilmektedir.