Öğrenciler için Finansal Destek

2013-2014 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ BURSLARI

1- ÖSYS Bursları

Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarına 2013-2014 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir :

Tam Burs: her bir öğretim dönemi için açıklanan öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: her bir öğretim dönemi için açıklanan öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

BURS YÜKSELTME VE EK BURS OLANAKLARI

 2013-2014 akademik yılında ÖSYM tarafından belirlenen koşullara haiz adaylara tanınan ve “ÖSYM bursu” adıyla anılan bursu almaya hak kazanarak lisans programlarına  tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen ÖSYS başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.  Söz konusu burs Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek bir burs olup, Bahçeşehir Üniversitesi, bursa hak kazanma koşullarını, verilecek burs sayısını ve miktarını, burs kazanma ve kaybetme koşullarını dilediği gibi düzenleme ve değiştirme hakkını haizdir. İhtiyari olarak verilen bu ek burs, verilen kişiler açısından hiçbir surette kazanılmış hak yaratmaz.

 • ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde İlk 100’e girenlere; yemek ve kitap bursu ile aylık 1.000 TL tutarında nakit destek veya Washington DC’de veya Toronto’da hazırlık sınıfı okuma şansı
 • ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde 101-1.000’e girenlere; yemek ve kitap bursu ile aylık 600 TL tutarında nakit destek veya Washington DC’de veya Toronto’da hazırlık sınıfı okuma şansı
 • ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde 1.001-2.000’e girenlere;  yemek ve kitap bursu ile aylık 400 TL tutarında nakit destek, BAU yurtdışı Kampuslarında bir dönem eğitim imkanı sağlanır.


*Yemek bursu için 160 TL değerinde aylık yemek desteği sağlanır.
** BAU yurtdışı kampusların da eğitim bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup öğrenci iaşesi ve sair harcamaları kendisine aittir.
***Nakit burs ve yemek desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
****Kitap bursu; güz ve bahar dönemleri başlarında verilecek 250 TL değerinde hediye çekini kapsar.

 2- Uluslararası Diploma (IB, Abitur, SAT, MATURA, MATURİTA, Fransız Bakaloryası vb) başarısına Sahip Olanlara (*)

»» Burssuz kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %25’e yükseltilir.
»» %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.
»» Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU yurtdışı kampuslarında bir dönem eğitim bursu sağlanır.

(*) Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) Sahip Olanlar

• IB diploma notu 32 ve üzeri olanlar
• ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olanlar
• MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlar
• MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar
• Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olanlar
• SAT notu; aynı yıla ait olmak üzere 4 testten 1800 ve üstü skor alanlar.

GİRİŞ BURSU SÜRE VE DEVAM

 • Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise altı akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
 • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.
 • ÖSYM bursu dışındaki diğer burslar yönetmelikle belirlenen kurallara göre düzenlenir.

YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ VE ÇİFT ANA DAL VEYAN DAL BURSLARI

1. Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift ana dal ve yan dal, burslu ya da burssuz ayırt edilmeksizin yeni akademik dönemle birlikte tüm öğrenciler için ücretsiz olacaktır.

2. Burslu öğrencilerimizin, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri yatay geçişlerde burs olanakları devam edecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Yükseklisans ve doktora bursları aşağıdaki koşullarda verilir:

 1. Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi’nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden:

i.               Bölüm birincilerine yüzde 100,

ii.              Bölüm ikincilerine yüzde 75,

iii.             Bölüm üçüncülerine yüzde 50

oranında burs verilir.                                                                                                            

 1. ALES Bursu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES), kabul edildiği yüksek lisans veya doktora programının ilgili puan türünde (eşit ağırlık, sayısal veya sözel) 85 veya üzerinde puan alan adaylara, eğitim ücretinin yüzde 20’si oranında burs verilir.
 2. Mezuniyet Başarı Bursu: Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 80 olan ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere yüzde 20 oranında karşılıksız burs verilir.
 3. Yabancı Dil Bursu: İngilizce yabancı dil yeterliliğinden girilen sınavların birinden en az aşağıda belirtilen puanları alan lisansüstü veya doktora öğrencilerine eğitim ücretinin yüzde 10’u oranında karşılıksız burs verilir:
 4.  

TOEFL-IBT                  96

CBT                            243

PBT                            590

IELTS                        7,5

KPDS                         80 

TOIK                         900                                                                                         

ÜDS                           80

BŞÜ                           80

 1. Bahçeşehir Üniversitesi Mezunu Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarından mezun olup, Bahçeşehir Üniversiteliler Derneği’ne üye olan lisansüstü veya doktora öğrencilerine, üyeliklerini devam ettirmeleri koşuluyla, öğrenim süresince yüzde 25 burs verilir.
 2. Kamu Çalışanları Bursu: Kamu kurumlarında çalışan lisansüstü programı öğrencilerine, yüzde 50 oranında burs verilir.

Kamu kurumlarının dışında, aynı şirket veya kuruluş çalışanlarına, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın onaylayacağı oranlarda ve bu yönergedeki genel hükümlere tâbi olmak üzere, burs verilebilir.

Ücretler

2013-2014 Yılı Öğrenim Ücretleri (Lisans)

FAKÜLTE ÜCRET TAKSİTLİ
Tıp Fakültesi Programları ve Bunların İngilizce Hazırlık Programları 42.750 45.000
2013-2014 Eğitim Dönemi Kayıt Olacak Mühendislik Fakültesi Programları ve Hazırlık Programları 29.150 30.700

2013-2014 Eğitim Dönemi Kayıt Olacak Mühendislik Fakültesi Programları ve Hazırlık Programları Hariç Tüm Lisans ve Bunların Hazırlık Programları

26.700 28.100
2013 - 2014 Eğitim Dönemi Öncesi Kayıt Olan Tüm Lisans ve Bunların Hazırlık Programları 26.700 28.100
Meslek Yüksek Okulu  14.400 15.200

2013-2014 Yılı Öğrenim Ücretleri (Yüksek Lisans)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

Fen Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız