Kabul Koşulları

TÜRK ÖĞRENCİLER

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de Ön Lisans ve Lisans programlarına öğrenci kabulü, Merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yüksek Lisans programlarına kabul edilmek için, Bahçeşehir Üniversitesi’nin yönetmeliklerine uygun olarak, öğrencinin , lisans başarı düzeyi; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen uluslararası sınavların puanı; İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeyi ve ilgili Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan lisans programlarına, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabullerine ilişkin yönetmelik gereği, uluslararası kabul gören lise mezuniyet diploması ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile kabul edilmektedir.
http://www.bahcesehir.edu.tr/internationaloffice/country_requirements
http://international.bahcesehir.edu.tr/future-students/
http://international.bahcesehir.edu.tr/future-students/application-procedures/bachelor-applicants/
Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin programlara kayıt olabilmeleri için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Dil yeterliliği olmayan öğrenciler BAU İngilizce hazırlık okuluna devam edebilirler.

ULUSLAR ARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ

Değişim öğrencilerinin kabulü, Bahçeşehir Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokol’da belirtilen kural ve koşullara bağlı olarak değişim öğrencileri Bahcesehir Üniversitesi’nde bir veya iki sömestr ders alabilirler.

YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Halen herhangi bir Üniversite’de okumakta olan ve BAU’ya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) ve BAU’nun Yatay Geçiş Yönetmeliklerine uygun olarak, açıklanan kotalara başvurabilirler.

ÖZEL ÖĞRENCİLER

Halen yurt içinde ya da dışında,başka bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, okudukları programın ve başvurdukları programın onayı alındıktan sonra, özel öğrenci olarak bir ya da iki sömestr BAU’da ders alabilirler. Aldıkları derslerin ulusal kredisine göre ücret öderler. Özel Öğrenciler, BAU’da eğitim dilinin İngilizce olması nedeni ile, İngilizce bilgilerini belgelemek durumundadır.