Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki formal öğrenmenin tanınması , Ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun Çerçeve Yönetmeliklerine ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde detayları belirtildiği gibi yapılmaktadır. Kurum içi yatay geçişler, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilir. Kontenjanlar, ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler, örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır. Yüksek Lisans Düzeyinde yatay geçişler’de , Üniversite’deki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, Kabul Koşullarını sağlamış olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, Enstitü tarafından ilan edilen Başvuru döneminde Enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü, başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı başkanlığına göndererek, anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversite’de bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş sonrası öğrencinin önceki öğrenimde aldığı dersler content ve learning outcome ları örtüşüyorsa sayılır ve müfredatıyla eşleştirilir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya veya deneyime dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci ile ilgili düzenlemeler henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle BahçeşehirÜniversitesi de Lisans ve Yüksek Lisans programlarında informal ve non-formal öğrenmenin tanınması için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.