Genel Kayıt Prosedürü

(1) Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesine kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 16ncı maddede belirtilen azami öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt yaptıramamış ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler,ücretlerini ödemiş olsalar bile OİS sisteminden de yararlanamazlar.

(2) Ders kayıtları ile ilgili danışman onayının öğrenci tarafından ekle-sil dönemi sonuna kadar alınmasışarttır. Yarıyıl/yıl kayıtları danışman onayı ile kesinleşir. Eğer öğrenci, danışman onayını almamış ise, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa dahi yarıyıl/yıl kayıtları geçersizdir.

(3) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre dönem ücretinin yüzde onunu (%10) ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri döneme ait ücretlerini yasal gecikme zammı ile öderler.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yarıyıl/yıl başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptırabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.