SEN3301 Computer Graphics and AnimationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN3301 Bilgisayarda Grafik ve Animasyon Güz 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DUYGU ÇAKIR YENİDOĞAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DUYGU ÇAKIR YENİDOĞAN
Arş.Gör. SEVGİ CANPOLAT
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders bilgisayar grafiklerine ve matematiksel konulara giriş bilgisi sağlar. Öğrenciler temel grafik ve animasyon grafiklerini tanıyacak, temel grafik ve animasyon uygulamaları geliştirebileceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. 2D/3D bilgisayar grafiklerinin matematiksel esaslarını belirler
2. Grafik algoritmaları ve görsel programlama kodları arasındaki farkları tarif eder
3. Bilgisayar grafik algoritmaları analiz eder
4. Çevirme, döndürme ve ölçekleme gibi temel geometrik dönüşüm kavramlarını değerlendirir
5. Java teknolojileri ile önemli grafik ve animasyon uygulamalarını geliştirir
6. Ilişkili kütüphaneleri kullanarak grafik programları geliştirir

Dersin İçeriği

Dersin içeriği bilgisayar tabanlı grafiklerin temelleri, grafik programlama kavramları, grafik çıkış ilkelleri, bilgisayar tabanlı grafiklerin matematik temelleri, geometrik dönüşüm ve 2d izlenimi, 3d dönüşüm ve 3d projeksiyonlar, aydınlatma ve gölgelendirme, 3 boyutlu modelleme ve görünürlük, doku haritalama ve animasyonlara giriş, animasyon konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar Grafiklerine Giriş
2) Grafik Programlama Kavramları
3) Graphik Çıkış İlkelleri
4) Bilgisayar Grafikleri Matematik Temelleri
5) Geometrik Dönüşüm
6) Geometrik Dönüşüm ve 2D İzlenimi
7) 2D İzlenimi / Arasınav I
8) 3D Dönüşüm ve 3D Projeksiyonlar
9) Aydınlatma ve Gölgelendirme
10) 3 Boyutlu Modelleme ve Görünürlük
11) Görünürlük / Arasınav II
12) Doku Haritalama ve Animasyonlara Giriş
13) Animasyon
14) Durum Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Casey Reas, Ben Fry, Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, MIT Express, ISBN: 978 – 0321321374.

Daniel Shiffman, Learning Processing – A Beginners Guide to Programming Images, Animation, and Interaction, Morgan Kaufman, ISBN: 978 – 012373602 – 4.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 2 14
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 2 12 24
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.