Bahçeşehir UniversityDegree Programs ENERGY SYSTEMS ENGINEERINGGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
ENERGY SYSTEMS ENGINEERING
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Build up a body of knowledge in mathematics, science and Energy Systems Engineering subjects; use theoretical and applied information in these areas to model and solve complex engineering problems.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Ability to identify, formulate, and solve complex Energy Systems Engineering problems; select and apply proper modeling and analysis methods for this purpose.
2) Ability to design complex Energy systems, processes, devices or products under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; apply modern design methods for this purpose.
3) Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for solving complex problems in Energy Systems Engineering practice; employ information technologies effectively.
4) Ability to design and conduct numerical or pysical experiments, collect data, analyze and interpret results for investigating the complex problems specific to Energy Systems Engineering.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing. Write and understand reports, prepare design and production reports, deliver effective presentations, give and receive clear and understandable instructions.
2) Learn about business life practices such as project management, risk management, and change management; develop an awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
Learning Competence
1) Recognize the need for life-long learning; show ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continuously educate oneself.
Field Specific Competence
1) Develop an awareness of professional and ethical responsibility, and behave accordingly. Be informed about the standards used in Energy Systems Engineering applications.
2) Acquire knowledge about the effects of practices of Energys Systems Engineering on health, environment, security in universal and social scope, and the contemporary problems of Energys Systems engineering; is aware of the legal consequences of Energys Systems engineering solutions.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to cooperate efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; and show self-reliance when working on Energy Systems-related problems

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Build up a body of knowledge in mathematics, science and Energy Systems Engineering subjects; use theoretical and applied information in these areas to model and solve complex engineering problems.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Ability to identify, formulate, and solve complex Energy Systems Engineering problems; select and apply proper modeling and analysis methods for this purpose.
2) Ability to design complex Energy systems, processes, devices or products under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; apply modern design methods for this purpose.
3) Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for solving complex problems in Energy Systems Engineering practice; employ information technologies effectively.
4) Ability to design and conduct numerical or pysical experiments, collect data, analyze and interpret results for investigating the complex problems specific to Energy Systems Engineering.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5) Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing. Write and understand reports, prepare design and production reports, deliver effective presentations, give and receive clear and understandable instructions.
2) Learn about business life practices such as project management, risk management, and change management; develop an awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3) Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Learning Competence
1) Recognize the need for life-long learning; show ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continuously educate oneself.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Field Specific Competence
1) Develop an awareness of professional and ethical responsibility, and behave accordingly. Be informed about the standards used in Energy Systems Engineering applications.
2) Acquire knowledge about the effects of practices of Energys Systems Engineering on health, environment, security in universal and social scope, and the contemporary problems of Energys Systems engineering; is aware of the legal consequences of Energys Systems engineering solutions.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to cooperate efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; and show self-reliance when working on Energy Systems-related problems
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Conjoined

1) Build up a body of knowledge in mathematics, science and Energy Systems Engineering subjects; use theoretical and applied information in these areas to model and solve complex engineering problems.
2) Ability to identify, formulate, and solve complex Energy Systems Engineering problems; select and apply proper modeling and analysis methods for this purpose.
3) Ability to design complex Energy systems, processes, devices or products under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; apply modern design methods for this purpose.
4) Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for solving complex problems in Energy Systems Engineering practice; employ information technologies effectively.
5) Ability to design and conduct numerical or pysical experiments, collect data, analyze and interpret results for investigating the complex problems specific to Energy Systems Engineering.
6) Ability to cooperate efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; and show self-reliance when working on Energy Systems-related problems
7) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing. Write and understand reports, prepare design and production reports, deliver effective presentations, give and receive clear and understandable instructions.
8) Recognize the need for life-long learning; show ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continuously educate oneself.
9) Develop an awareness of professional and ethical responsibility, and behave accordingly. Be informed about the standards used in Energy Systems Engineering applications.
10) Learn about business life practices such as project management, risk management, and change management; develop an awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
11) Acquire knowledge about the effects of practices of Energys Systems Engineering on health, environment, security in universal and social scope, and the contemporary problems of Energys Systems engineering; is aware of the legal consequences of Energys Systems engineering solutions.