SEN1900 Introduction to Information TechnologiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN1900 Bilişim Teknolojilerine Giriş Bahar 0 2 1 1
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DİLEK KARAHOCA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste bilgisayar donanım, işletim sistemleri, temel web sitesi tasarımı ve ofis uygulamaları üzerinde durulacaktır. Temel bilgi teknolojileri ve yazılım eğilimleri ayrıntılı olarak verilecektir. Ağ ve iletişim uygulamalarının pratik kullanımı öğretilecektir. Web sitesi tasarım kavramları ve HTML programlama öğretilecektir. Ayrıca, internet gezinme araçları ve bunların yapılandırmaları üzerinde durulacaktır. Kelime işlemcisi, hesap tablosu, e-posta araçları gibi ofis kontrol sistemleri üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dijital aygıtları, veri gösterimini ve işlenmesini tanımlar ve tarif eder
2. Bilgisayarın temel bileşenlerini ve ağ yapısını tanımlar ve tarif eder
3. İşletim sistemlerinin temelini tanımlar ve tarif eder
4. İnternet uygulamalarını, hizmetlerini ve ilgili teknolojileri tanımlar ve tarif eder
5. Sayfa düzeni, yapısal değişiklikler, üst bilgi, alt bilgi, hızlı stilleme ve temalar gibi kelime işleme uygulamalarını tanımlar ve tarif eder
6. Yerleşik fonksiyonlar, formatlama, tablo yaratma ve temel makro programlama gibi hesap tablolarındaki işlemleri tanımlar ve tarif eder
7. Slayt gösterileri oluşturma ve tasarlama, efekt ve animasyon kullanımı gibi sunum hazırlama uygulamalarını tanımlar ve tarif eder
8. HTML ve web sayfası tasarımının temellerini tanımlar ve tarif eder
9. Veritabanın yapısının temellerini ve basit SQL işlemlerini tanımlar ve tarif eder
10. Dijital grafik ve videoyu tanımlar ve tarif eder, Web sayfalarındaki uygulama detaylarını analiz eder

Dersin İçeriği

Dersin içeriği bilgisayarlar ve dijital temeller, LAN ve WLAN, işletim sistemleri ve dosya yönetimi, web ve e-posta,
kelime işleme, hesap tablosu, sunum hazırlama, web tasarımının temelleri, veritabanları, dijital medya ve web düzenlemeden
oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayarlar ve Dijital Temeller
2) Donanım (LAN ve WLAN)
3) Yazılım (İşletim sistemleri ve dosya yönetimi)
4) Internet (Web ve e-posta)
5) Kelime işleme (I)
6) Kelime işleme (II)
7) Hesap tablosu (I)
8) Hesap tablosu (II)
9) Hesap tablosu (III)
10) Sunum hazırlama
11) Web tasarımının temelleri
12) Veritabanları
13) Dijital medya
14) Web düzenleme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Computer Concepts 2010 Parsons and Oja ISBN: 0-324-78084-0
Discovering Computers 2010 Shelly and Vermaat ISBN: 0-495-80681-1

Computer Concepts: Illustrated Brief, 8th Edition Parsons And Oja ISBN: 0538749547
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Laboratuar 8 % 10
Küçük Sınavlar 8 % 20
Projeler 2 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Proje 1 4 4
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar 4 1 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.