ARC5406 Critical Thinking in Sustainable DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5406 Sürdürülebilir Tasarımda Kritik Düşünce Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders, sürdürülebilir tasarımı kavramını, özellikle de mimari sürdürülebilirlik kavramını kritik bir gözle mercek altına yatırmayı hedefler. Ders kapsamında somut örnekler üzerinden sürdürülebilir tasarım kavramı eleştirilirken, aynı zamanda alternatif sürdürülebilirlikler üzerine fikir üretilecek ve tartışma ortamı yaratılacaktır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1 -Etkili yazma ve hitap etme becerilerini kazanır; gerek mesleki gerekse halk çevrelerine hitap ederken, uygun sunum tekniklerini kullanır
2 - Açık ve hedefe odaklı sorular sorarak, kavramsal fikirleri irdeler, soruya farklı bakış açılarından bakabilir, iyi tartılmış sonuçlara ulaşabilir ve farklı çıktıları uygun kriter ve standartlar ışığında değerlendirebilir
3 - Sürdürülebilir tasarım alanındaki sorunların çözümüne yönelik, kritik düşünme tekniklerini uygular; uygun sonuçlara ulaşmak adına sorunları belirler ve irdeler
4 - Gerek mimari sürdürülebilirlik, gerekse genel olarak sürdürülebilirlik alanında hem nicel hem de nitel araştırma yapmak adına, uygun beceri ve metodları kazanır ve uygular

Dersin İçeriği

Sürdürülebilir tasarım ve mimari sürdürülebilirlik kavramları, bütünsel bir bakış açısıyla ele alınır ve söz konusu kavramlar, güncel uygulama örnekleri üzerinden kritik okumalara tabi tutulur. Ders, sürdürülebilirlik ve teknoloji; sürdürülebilirlik ve toplum; enerji etkin tasarım yöntemleri; yeşil bina sertifikasyon sistemleri; biyomimetik tasarım ve beşikten beşiğe tasarım kavramlarına, kritik bir gözle bakar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sürdürülebilir tasarım nedir, ne değildir? -
2) Sürdürülebilir tasarım nereden ilham alır? Biyomimetik ve geleneksel mimari Haftalık okuma listesi izlenecek İlan edilecek videoların izlenmesi
3) Sürdürülebilir topluluklar ve yerleşmeler İlan edilecek belgesel izlenecek Haftalık okuma listesi izlenecek
4) Beşikten beşiğe tasarım (Cradle to cradle design) Haftalık okuma listesi izlenecek
5) "Low Tech" mi "High Tech" mi? "Teknoloji her derde devadır" söyleminin tartışması ve bu söylemin olası sonuçları Haftalık okuma listesi izlenecek
6) Teknoloji mi, sosyal dönüşüm mü? Sürdürülebilir tasarımda, bir sonraki atılım hangi alanda gerçekleşecek? Weekly reader to be covered
7) Ara sınav Ara sınav hazırlıkları
8) Enerji verimliliği ve enerji modelleme programları Haftalık okuma listesi izlenecek
9) Su tasarrufu ve ekolojik malzemeler Haftalık okuma listesi izlenecek
10) Yeşil bina sertifikasyon sistemleri Haftalık okuma listesi izlenecek
11) Vaka analizi 1 Hazırlık yok. Okunacaklar derste dağıtılacak
12) Vaka analizi 2 Hazırlık yok. Okunacaklar derste dağıtılacak
13) Final proje sunumları Sunum hazırlıkları
14) Final proje sunumları -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bergman, David, Sustainable Design : A Critical Guide for Architects and Interior, Lighting, and Environmental Designers, Princeton Architectural Press, 2012 (BAU Library Erişim No: bah.EBC3387564); Jason F. McLennan, The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture, Ecotone Publishing, 2004 [Beşiktaş North Campus Library: NA 2542.36/.M35]
Guy, Simon & Moore, Steven A., Sustainable Architectures: Critical Explorations of Green Building Practice in Europe and North America, Routledge, 2005 [available through Bahçeşehir Library, eBook Collection (EBSCOhost); access number: 926137]
Ken Yeang, Ecodesign: A Manual for Ecological Design, Wiley, 2006 [Beşiktaş North Campus Library: NA 2542.35/.Y43]
Sian Moxon, Sustainability in Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2012 [available through Bahçeşehir Library, eBook Collection (EBSCOhost); access number: 926137]
William McDonough and Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, 2002 [Beşiktaş Barbaros Library: TD 794.5/.M33]
Diğer Kaynaklar: Dernbach, John C. & Federico Cheever. ""Sustainable development and its discontents."" Transnational Environmental Law 4.2 (2015): 247-287
Madge, Pauline., ""Ecological design: a new critique."" Design issues 13.2 (1997): 44-54]
Smythe, Kathleen R., ""An historian’s critique of sustainability."" Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 6.5 (2014): 913-929
Banerjee, Subhabrata Bobby., ""Who sustains whose development? Sustainable development and the reinvention of nature."" Organization studies 24.1 (2003): 143-180

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 15
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 15 210
Sunum / Seminer 1 3 3
Ödevler 3 15 45
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.