MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, İngilizce / Tezli yüksek lisans Mimarlık programından, en az 24 kredilik 3 zorunlu ve 5 program seçmeli dersi, bir semineri tamamlayarak, jüride sunulmuş ve jüri tarafından onaylanmış bir tezi, ensitütü tarafından belirtilen formatta basılı olarak ve gerekli dokümanları ile teslim ederek mezun olur.