MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

TYYÇ - Program Kazanımları İlişkisi

58 - Mimarlık ve Yapı

İlgili temel alanın lisans seviyesi öğrenim mekanı, öğrencilere; mimarlık, planlama ve tasarım disiplinleri mekanlarında TYYÇ tablolarında geçen temel duyarlılıkların, bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırıldığı ve özellikle disiplinlerin dialektik düşünme stiliyle alternatif tasarım seçeneklerinin etkileşimli akademik dialog içinde geliştirildiği bir akademik ilişkiler mekanıdır. Bu üç disiplinin temel özelliği olan ‘tasarım duyarlılığı ve bilinci, temel bilgi ve becerileri’ ile bu disiplinlerin meslekleşme mekanı boyutlarını sağlayan diğer bilgilerin beraberce kullanılarak alan ürünlerinin üretildiği ve kazandırılan öğrenim çıktılarının sınandığı ana eğitim ortamı ‘mimarlık, planlama ve tasarım stüdyoları’ ile oluşur. Alanın yüksek lisans öğrenim mekanını, ‘disiplinin akademik ve mesleki gelişimi’ için akademik mekanda gelişen alanın bağlam ve değerlendirme bilgileri ile mesleki ortamlarda gelişen mesleki uygulamaya dönük uzmanlaşma bilgilerinin yine akademik mekanda ele alındığı yüksek lisans programları oluşturur. ‘Yüksek Lisans Mekanı’nda, akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilmek, uzmanlaşma konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunabilmek, ulusal ortamlarda yayın yapabilmek, profesyonel olarak alanlarını transdisipliner olarak kullanabilmek ve mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu alacak duruma gelebilmek önemli yeterliliklerdir. Alanın doktora seviyesindeki öğrenim mekanı ise, küresel akademik (Ph.D.) veya mesleki (Profesyonel Doktora (Professional Doctorate)) ortama, kuramsal, yöntemsel veya pratik alanda katkı yapmayı amaçlayan akademik anlayışla oluşturulmuştur. Bunların yeterlilik çıktıları olarak, • Öncü akademik araştırmayı dialektik olarak yürütebilmek. • Nitelikli küresel akademik ortamlarda bildiri sunarak ve nitelikli küresel yayın yaparak, küresel akademik dialoglara girebilmek ve • Profesyonel doktora çerçevesinde, disiplinlerin mesleki uygulama etkinliğini ve profesyonel tasarım ve hizmet anlayışını geliştirebilecek araştırmaları yapabilmek olarak kabul edilmiştir. • Bu temel alanda önlisans programları uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde lisans programının ilk iki yılı üzerine ek ders programları gelmelidir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
58 - Mimarlık ve Yapı
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
58 - Mimarlık ve Yapı
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 Kuramsal - Olgusal
2
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 Bilişsel - Uygulamalı
2
3
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3