MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İngilizce / Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin en az 24 kredilik 3 zorunlu ve 5 program seçmeli dersi, bir semineri ve jüride sunulmuş ve jüri tarafından onaylanmış bir tezi tamamlamış olmaları gerekir.