MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğretim kurumlarında aldıkları derslerden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilirler. Alınan dersin içeriği, BAU'da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğünce uygun bulunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.