POL3501 Career Development in Political Science and International RelationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL3501 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Kariyer Gelişimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. EBRU ŞULE CANAN SOKULLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil.
Dersin Amacı: Self-awareness, self-knowledge and career, decision skills and career decision making, written communications in job hunting, resume and cover letter, recruitment and employment, web and social media in job hunting, preparation of a LinkedIn website, working in global politics: International Organisations, Non-Governmental Organisations, diplomacy and foreign affairs, working in global economy: private sector, working in media.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kariyer uygulamalarında iletişim stilini tanımlamak
II. Özgeçmiş ile bir kapak mektubu arasında ayrım yapmak
III. LinkedIn web sitesinde hesap oluşturmak
IV. Başarılı görüşmeler için hazırlanmak
V. Niyet Mektubunda kendilerini doğru şekilde ifade etmek

Dersin İçeriği

1st Week: Introduction
2nd Week: Self-awareness, self-knowledge and career
3rd Week: Decision skills and career decision making
4th Week: World in change and careering
5th Week: Written communications in job hunting
Student Portfolio I: Resume and a cover letter
6th Week: Recruitment and employment
Guidelines for the Student Portfolio II will be detailed by the instructor.
7th Week: Web and social media in job hunting
Student Portfolio II: Preparation and completion of a LinkedIn website with at least 10 connections, including the instructor.
8th Week: Working in Global Politics: International Organisations
9th Week: Working in Global Politics: Non-Governmental Organisations
10th Week: Diplomacy and foreign affairs
11th Week: Working in Global Economy: Private Sector
12th Week: Working in Media
Student Portfolio III: Interview report with the selected professional (Guideline will be provided in Week 6)
13th Week: Academic Pathways and Global Education
Student Portfolio IV: Statement of Purpose for * two different universities with different graduate programs
14th Week: Review

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1st Week: Introduction
2) 2nd Week: Self-awareness, self-knowledge and career
3) 3rd Week: Decision skills and career decision making
4) 4th Week: World in change and careering
5) Written communications in job hunting
6) Student Portfolio I: Recruitment and employment
7) Web and social media in job hunting
8) Student Portfolio II: Working in Global Politics - International Organisations
9) Working in Global Politics: Non-Governmental Organisations
10) Diplomacy and foreign affairs
11) Working in Global Economy: Private Sector
12) Working in Media
13) Student Portfolio III: Academic Pathways and Global Education
14) Student Portfolio IV: Review

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Articles in Course Package
Diğer Kaynaklar: Articles in Course Package

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 20
Sunum 2 % 40
Projeler 2 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 70
Sunum / Seminer 2 1
Proje 2 40
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.