TDS2014 Diksiyon ve Etkili KonuşmaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
TDS2014 Diksiyon ve Etkili Konuşma Güz 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. FIRAT KARA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Arşiv
Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencilere; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Doğru nefes tekniklerini kullanmak
2.Konuşma organlarını kullanmak
3.Ortama ve kişiye uygun konuşmalar yapmak
4.Beden Dili, mimik ve jest açısından kişisel gelişimi sağlamak
5.Konuşma sırasında oluşabilecek sorunlar karşısında çözüm üretmek
6.Artikülasyon bozukluklarını önlemek
7.Sunum yaparken özgüven kazanımı
8.Türkçenin doğru kullanımı
9.İfade yeteneğindeki çeşitlilik
10.Sözlü iletişimin geliştirilmesi

Dersin İçeriği

Diksiyon sanatı, ses ve solunumun önemi, tonlama ve ses kusurları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş Yok
2) İletişim kavramı ve süreci Yok
3) İletişim çeşitleri Yok
4) Konuşma ile ilgili temel kavramlar ve konuşmayı oluşturan unsurlar Yok
5) Diksiyon tanımı ve özellikleri Yok
6) Konuşma hataları ve konuşma bozuklukları Yok
7) ARA SINAV Yok
8) Konuşmacının ve dinleyicinin Özellikleri, Konuşma türleri ve Konuşmanın temel ilkeleri Yok
9) Öğrenci sunumları Yok
10) Öğrenci sunumları Yok
11) Öğrenci sunumları Yok
12) Öğrenci sunumları Yok
13) Öğrenci sunumları Yok
14) Öğrenci sunumları Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ahmet Akçay, Sami Baskın, Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi, Ankara, Anı Yayıncılık, 2017.
Sağlık Çalışanları İçin Genel İletişim, ed. Nilay Gemlik, R.Özgür Çatar, Ankara, Nobel Kitabevi, 2019.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 66

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.