ARC5421 Readings on ArchitectureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5421 Mimarlık Üzerine Okumalar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Teknokültürel olduğu kadar sosyokültürel bir üretim alanı olan mimarlık etkinleşebilmek için düşünce konstrüksiyonlarına ihtiyaç duyar. Her toplum ve her dönem bağlamında değişim gösteren bu konstrüksiyonlar ile mimarlığın doğrudan ilişkisini ortaya koyarak tartışmaya açmak ve "mimarlığı üreten metinler" ile "metinler üreten mimarlıklar" farkındalığında değerlendirmek, bu dersin amacını oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

I. Mimarlığı teknokültürel ve sosyokültürel açılımlarıyla ele alarak toplumsal anlamda değerlendirebilme.

II. Mimarlık üzerine yazılan ve/veya konusu mimarlık ile ilişkilenen metinler ile metinlere konu olan ve/veya bizzat kendisi metinler üreten yazılı ve görsel ifade ortamını değerlendirerek tartışmaya açabilme.

III. Metinsel anlatıların her kültürel toplumsalda değişiklikler gösterdiğini, çoğulculuğunu ve dolayısıyla tarihselliğini kavrayabilme.

IV. Mimarlık- tarih-kuram-eleştiri ilişkilerini değerlendirerek mimarlığın yeniden üretilebilen bir konu-alan olduğunu kavrayabilme ve bu kavrayışı tasarım uygulamalarında kullanabilme.

Dersin İçeriği

Yukarıda ortaya koyulan kapsamda mimarlık üzerine ve/veya mimarlığın konusunu oluşturan metinler ile bizzat mimari düşüncenin ürettiği her türlü yazınsal ve görsel metinler bu dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Kavram ve Olgular Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age.
3) 19.yüzyıl okumaları reading 1: Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air.
4) 19. yüzyıl düşünme biçimleri reading 2: Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air.
5) 19. yüzyıl ve metinler arası okumalar reading 3: In what style should we build?
6) İstanbul Okumaları: 19. yüzyıl reading 4.1: Montani Efendi, Usul-i Mimari-i Osmani. reading 4.2: Edmondo de Amicis, İstanbul (1874). reading 4.3: Ahmet Rasim, Şehir Mektupları. reading 4.4: J. P. A. Van Der Vin, Travellers to Greece and Constantinople: ancient monuments and old traditions in medieval travellers' tales, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, Leiden, 1980.
7) İstanbul okumaları reading 5.1: Hasan Kuruyazıcı, Armenian Architects of Istanbul in the Era of Westernization reading 5.2: Pars Tuğlacı, Osmanlı Mimarlığı’nda Balyan Ailesinin Rolü
8) Tartışma 19.yüzyıl mimarlık ve metinler arası okumalar term paper topics
9) 20.yüzyılı anlamaya yönelik okumalar Le Corbusier, Adolf Loos, Mies van der Rohe's texts and architectures.
10) 20.yüzyılı anlamaya yönelik okumalar reading 6: Walter Benjamin, Passages
11) 20.yüzyılı anlamaya yönelik okumalar reading 7: Le Corbusier, towards a new architecture
12) Yerelde 20.yüzyılı anlamaya yönelik okumalar: İstanbul Sedad Hakkı Eldem
13) İstanbul bağlamında değerlendirmeler Sedat Hakkı Eldem ve Turgut Cansever sedat hakkı eldem, turgut cansever
14) Dönem ödevi için final kritikler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age.
Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air.
In what style should we build?
Usul-i Mimari-i Osmani
Edmondo de Amicis, İstanbul (1874)
Ahmet Rasim, Şehir Mektupları
J. P. A. Van Der Vin, Travellers to Greece and Constantinople: ancient monuments and old traditions in medieval travellers' tales, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, Leiden, 1980.
Hasan Kuruyazıcı, Armenian Architects of Istanbul in the Era of Westernization
Pars Tuğlacı, Osmanlı Mimarlığı’nda Balyan Ailesinin Rolü
Walter Benjamin, Passages
Le Corbusier, towards a new architecture
Sedad Hakkı Eldem
Diğer Kaynaklar: Supplementary material can be added during the course.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 8 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 14 168
Ödevler 8 10 80
Küçük Sınavlar 2 1 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 291

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.