ARC5416 Standart Dışı ModenizmBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5416 Standart Dışı Modenizm Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AYŞEM ELA KAÇEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin iki temel amacı vardır. Birincisi, mimarlık ve kültür arasındaki ilişkinin karmaşık yapısı ve çelişkilerini açıklayamayan modernizme ilişkin standart anlatıları sorunsallaştırmaktır. İkincisi, mimarlık, kültür politikası ve ideoloji arasındaki etkileşimlerin esaslı bir şekilde kavranmasını sağlamaktır. Mimarlığın kurumlar, toplumlar veya kültürler arasında bir iletişim aracı olarak kabul edildiği bu derste modern mimarlık, düşüncelerin yukarıdan aşağı tek yönlü ithal ya da ihraç edilerek doktrinleştirildiği bir yapıdan ziyade iki özne/kurum arasında gündelik hayatta sürekli icra edilen bir değişim olarak yorumlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimarlığı kurumlar, toplumlar veya kültürler arasında bir iletişim aracı olarak kavramak
II. Modernizme ilişkin standart tarih anlatılarına karşı bir eleştiri geliştirmek
III. 20. yüzyıl boyunca modern mimarlıkta süren önemli tartışmaların derin bir analizi aracılığıyla modernizm ve kültür arasındaki çekişmeyi anlamak
IV. Mimarlık, kültür politikası ve ideoloji arasındaki etkileşimler ve bunların mimarlık bilgisi ve üretimi üzerindeki etkilerine ilişkin esaslı bir kavrayış geliştirmek

Dersin İçeriği

Bu ders, modern mimarlığın ana akım tarihyazımında sorunsallaştırılmayan modernizm ve kültür arasındaki çekişmeyi inceler. 20. yüzyıl boyunca çeşitli modernizmler arasındaki değişimi ele alan bu dersin iki amacı vardır. Birincisi, modernizme ilişkin standart tarih anlatılarına karşı eleştirel bakmayı teşvik etmektir. İkincisi, belirli örnek olayları ele alarak mimarlık, kültür, sanat ve politika arasındaki etkileşimlere ilişkin esaslı bir kavrayış geliştirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) MODERNİZM W/(O)KÜLTÜR :I
3) MODERNISM W/(O) KÜLTÜR : II
4) MODERNİZM W/(O) KÜLTÜR III
5) MODERNİZM W/(O) KÜLTÜR: IV
6) SUNUMLAR ve BİRİNCİ BÖLÜM SONU TARTIŞMALAR
7) MİMARLIKTA SIRADAN OLAN :I
8) MİMARLIKTA SIRADAN OLAN :II
9) MİMARLIKTA SIRADAN OLAN :III
10) SUNUMLAR ve İKİNCİ BÖLÜM SONU TARTIŞMALAR
11) MODERNİZM MODERNİZME KARŞI :I
12) MODERNİZM MODERNİZME KARŞI :II
13) MODERNİZM MODERNİZME KARŞI :III
14) SUNUMLAR ve ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SONU TARTIŞMALAR

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kenneth Frampton, Modern Architecture: a critical history ( Oxford University Press, 1980);
Michael K. Hays, “Critical Architecture: between culture and form,” Perspecta, 1984, no.21, p.14-29;
Gülsüm Baydar and Wong Chong Thai (eds.) Postcolonial Space(s) (Princeton Architectural Press, 1997);
Sibyl Moholy-Nagy, Native Genius in Anonymous Architecture (Horizon Press, 1957).
Diğer Kaynaklar: Chapters from other relevant books and selected articles will be compiled in a Course Reader that will be available to students at the beginning of the course.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 13 % 20
Sunum 3 % 30
Projeler 1 % 30
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 11 3 33
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 12 156
Sunum / Seminer 3 1 3
Ödevler 13 8 104
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 299

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.