KSU5329 Kent İşletmeciliğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5329 Kent İşletmeciliği Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Burada; derslere katılanlara kentlerdeki işletmeleri tanıtmak, Iyi yönetişim ilkelerini belirtmek, Verimliliği artırmak amaçtır.
Belediyelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin türleri, nitelikleri, bunları fiyatlandırılmaları, verimlilik, kalite yönetimi açısından kendi işletmeleri veya diğer kent işletmelerinin kentliler açısından önemi incelenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders, yerel yönetimler yanında şehir planlaması, iş sağlığı ve güvenliği konularıyla da yakından ilgilidir. Kamusal ve yarı kamusal mallar üretimi ve fiyatlandırılması kamu ekonomisi disiplinini, hizmet üretimi işletmecilik alanını, belediye hizmetlerini sunum modelleri, kalite yönetim sistemi, sosyal refah harcamaları (aşevi, huzurevleri gibi) çok disiplinli konulardır.

Dersin İçeriği

Hemşehrilerin (kent halkının) ortak yerel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik mal ve hizmet üretimi, birer kamu yönetimi olan belediyeler yanında özel kesim ve üçüncü sektörce sağlanmaktadır. Bazı hizmetler ise ortak işletmelerce yapılmaktadır. Buna göre "yeni yönetişim" anlayışı, belediye işletmeciliğinin boyutlarını değiştirmektedir. Bu çerçevede derste kamu ve özel kesimde üretilen mal ve hizmet tanımları; belediyelerin işletmecilik prensipleri, belediye yasalarına göre hizmet üretme türleri yanında ulaşım, sağlık, site ve apartman yönetimleri, alışveriş merkezleri, spor alanları gibi yerel boyutlu işletmeler ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanımlar
2) İşletme ve Fonksiyonları, Kamu İşletmeleri
3) Belediye Hizmetlerinin Sınıflandırılması
4) Yerel Yönetimlerin hizmet sunum modelleri
5) Hizmet İşletmelerinde Stratejik Planlama
6) Yerel Yönetimler ve Kalite Yönetimi
7) Kentlerde İşletme Türleri
8) Kentlerde İşletme Türleri
9) Kentlerde İşletme Türleri
10) Kentlerde İşletme Türleri
11) Kent Atölyeleri
12) Sağlık Tesisleri, Sosyal Refah Harcamaları, Sanat – Eğitim ve Meslek edindirme kursları
13) Müzeler ve Arşivler
14) Mobese ve Kent Güvenliği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kent Sohbetleri, 2008, ISBN 978-9944-936-16-3., Adem Esen, Okutan Yayınları, İstanbul
Mal, Mülkiyet ve Piyasa: Karşılaştırmalı Olarak, Adem Esen, İslam Kalkınma Bankası Yayını, Cidde, 2007

Diğer Kaynaklar: İşletmelerde Stratejik Planlama, Erol, Eren
İşletme Yöneticiliği, Koçel, Tamer
Kamu Ekonomisi ve Sivil toplum Kuruluşları Kamu Ekonomisi, Şahin, Mehmet, Akalın, Güneri

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.