KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Ulaştırma mühendisliği problemlerinin tanımlanması,formüle edilmesi ve çözülmesi, problemin çözümü için en uygun analiz ve modelleme metodunun seçilerek uygulanması. Ulaştırma mühendisliği ve kentsel sistemlerin yönetimi konularında gerekli bilgi altyapısının oluşturulması ve teorik ve pratik bilgilerin ulaştırma problemlerinin çözümünde nasıl kullanılacağının aktarılması.