KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

120 AKTS kredisi alarak 7 farklı dersi, semineri, lisansüstü tez araştırması ve lisansüstü tezi 4 yarıyılda başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilere Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi tezli yüksek lisans derecesi verilir.