INE5111 Matematiksel Programlama ve ModellemeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEROL BULKAN
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: N.A.
Dersin Amacı: Bu dersin amaçları, doğrusal ve tamsayılı programlama, ağ akış problemleri ve doğrusal olmayan programlama problemlerinin modelleme tekniklerinin tanıtılması; doğrusal programlama problemlerinin çözümü için simplex algoritmasının, tamsayılı programlama problemleri için dal-sınır algortimasının ve ağ akış problemleri için bazı çözüm algoritmalarının kullanılması; önemli modelleme tekniklerinin ve çözüm algoritmalarının anlaşılması; çizge (ağ) teorisi ve uygulamaları hakkında bir öngörü elde edilmesi ve problem tiplerinin ve çözüm algoritmalarının belirlenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Büyük boyutlu problemleri LP, IP veya NLP olarak modeller.
II. Doğrusal, tam sayılı ve doğrusal olmayan problem tiplerini tanır.
III. Simplex ve dal-sınır gibi algoritmaları matematiksel olarak analiz eder.
IV. Ağ akış problemlerini modeller ve özel tasarlanmış algoritmalarla çözer.

Dersin İçeriği

Bu ders problemlerin doğrusal programlama, karışık tamsayılı doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama ve ağ akış programlama olarak modellenmesi konusunu kapsar. Dersin ikinci kısmı ise bazı basit algoritmalar, simplex algoritması ve dal-sınır algoritması gibi, ve bazı ağ akış algoritmalarını kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Doğrusal programlama modelleri I
2) Doğrusal programlama modelleri II
3) Grafik çözüm yaklaşımı ve Simplex algoritmasına giriş
4) Simplex Algoritması
5) Tamsayılı programlama I
6) Tamsayılı programlama modelleri II
7) Dal-Sınır Algoritması
8) Vize 1
9) Doğrusal olmayan programlama modelleri
10) Ağ akış programlama modelleri I
11) Ağ akış programlama modelleri II
12) Ağ akış algoritmaları I
13) Ağ akış algoritmaları II
14) Vize II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: N.A.
Diğer Kaynaklar: Various reference books will be available at the library.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 25 75
Ödevler 4 18 72
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme