ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Endüstri Mühendisliği yüksek lisans mezunları, kamu ve özel sektörde yer alan üretim, depolama ve dağıtım tesislerinde, finans kuruluşlarında, sağlık ve hizmet sektörlerinde görev alabilirler.