ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

BAU Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 23. Madde 1. ve 4. bendi hükümleri kapsamında “Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk (%40) olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencinin bir dersten başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekilde, bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak belirlenir”.