ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.