ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

2 zorunlu ve 5 seçmeli dersten oluşan 56 AKTS'lik ders yükünü tamamlamış olmak. Seminer, Master Thesis Research ve Master Thesis derslerini almış ve tamamlamış olmak. Mezuniyet not ortalamasının en az 4.0 üzerinden 3.0 olması.