ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR SİVRİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yaratıcılık ve yenilik, bir organizasyonun bugünün rekabetçi pazarda hayatta kalma ve gelişme kabiliyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ders, öğrencilerin yenilik ve yaratıcılığın çalışma ortamlarında nasıl gercekleştirilebileceği ve yönetilebileceği konusunda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler yenilik ve yaratıcılığın teorik kavramlarını yanında, işyerlerinde yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek amacıyla kullanılan pratik uygulamaları öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yenilik ve yaratıcılık yönetimi modelleri, konuları ve zorlukları hakkında görüş elde edecek,
2. Sanayi şirketleri ve organizasyonlarında inovasyon süreçlerinin ve yöntemlerinin nasıl uygulanacağı, kullanılacağı ve yönetilebileceğini tanımlayabilecek,
3. Yenilik süreçlerinin ve yöntemlerinin toplumsal bir sistemde nasıl benimsenip yaygınlaştırılacağını açıklayabilecekler,
4. Girişimcilik ve girişimcilikte karar verme konulalarına dair bir vizyon geliştirebilecek,
5. Ar&Ge projelerinin yönetilmesini sağlayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Yenilikçilik ve Yaratıcılığa Giriş
Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Anlamak
Stratejik Odak - Yön Belirleme
Pazarın Benimsenmesi ve Teknoloji Dağılımı
Yeni Ürün Geliştirme Yapısı
İşlemler ve Strateji İnovasyonu
İnsanları Seviyelendirme - Kültür ve Yapı
Yapısal Geliştirme Sürecinde Yenilikçiliği Yürütme
AR&GE Projelerini Yönetme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yenilikçilik ve Yaratıcılığa Giriş
2) Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Anlamak
3) Stratejik Odak - Yön Belirleme
4) Pazarın Benimsenmesi ve Teknoloji Dağılımı
5) Yeni Ürün Geliştirme İçin Yapı Oluşturma
6) Konuk Konuşmacı
7) İşlemler ve Süreç İnovasyonu
8) Ara Sınav
9) İşbirliği - Kültür ve Yapı
10) Girişimcilik / İnovasyon Reaksiyonu - Sunumlar
11) Yapısal Geliştirme Sürecinde Yenilikçiliği Yürütme
12) AR&GE Projelerinin Yürütülmesi
13) Dönem Projesi Sunumları
14) Dönem Projesi Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ahmed and Stepherd (2011), Innovation Management: Context, Strategies, Systems and Processes, 1th Edition, Pearson

Trott, P. (2013) Innovation Management & New product development 5ed., Pearson

Diğer Kaynaklar: Burgelman, R.A., Christensen, C.M., Wheelwright, S.C. 2009. Strategic management of technology and innovation. McGraw-Hill Irwin, Boston.

Schilling M.A., 2013. Strategic management of technological innovation (4th ed.). McGraw-Hill: New York, NY.

Tidd, J., Bessant, J.R. 2014. Strategic innovation management. Wiley, Hoboken

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 5
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Proje 1 30 30
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 25 25
Rapor Teslimi 1 40 40
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü 294

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.