BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, ana disiplinleri ne olursa olsun, belli bir alanda lisans derecesi olan yeni mezunlara ve bilişim ile ilişkili sektörlerde halen çalışan ancak uzmanlıklarını akademik altyapıyla güçlendirip kendilerine katma değer yaratmak isteyenlere, dinamik ve modüler bir program yapısı ile, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Zekası, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yazılım Teknolojileri ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri olmak üzere beş ayrı uzmanlık alanında yazılım, proje, ürün geliştirme, BT yönetimi, BT donanım ve yazılım desteği, ağ yönetimi, iş zekası, uzaktan eğitim ve e-eğitim konularında üst düzey eğitim olanağı sunmaktadır.