BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programı mezunları bilişim sektöründe yazılım geliştirme, veritabanı programlama, ağ yönetimi, işletim sistemleri yönetimi, web programlama alanlarının yanısıra sistem analiz ve tasarımı konularında da çalışabilmektedirler. Ayrıca özellikle sektör için hayati öneme sahip eldeki veriyi işlemeye ve faydalı bilgiler üretmeye yönelik iş zekası alanında da kuvvetli bir altyapıya sahiptirler. Öğretim teknolojileri ile ilgili olan mezunlar ise bilişim teknolojilerini eğitim sistemine uygulama konusunda tecrübe sahibidirler.