ARC5501 Mimarlık'ta Tektonik ÇalışmalarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5501 Mimarlık'ta Tektonik Çalışmalar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. EMİNE ÖZEN EYÜCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sadece bir yapım süreci ve sonuç ürün olmayan Mimarlığın, düşünceden somut ürüne aktarılması sürecinde nasıl biçimlendiğini, biçimlendirmenin ardında yatan 'idea' ların tasarıma etkilerini öğrenciye aktarmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimaride tektonik kavramının etimolojik kökenlerini tanımlar
II. Mimaride düşünsel değişimlerin mimari sonuç ürünü nasıl etkilediğini açıklayabilir,
III. Mimarlık tarihinde biçimsel kırılmaların ardında yatan gerekçeleri tektonik kavramı açısından değerlendirebilir,
IV. Çağdaş mimari uygulamaları tektonik kuramları ile kritik edebilir

Dersin İçeriği

Tektonik Kavramı; Etimolojik kökenleri; Mimarlık kuramları ve Tektonik kavramı; Mimarlık Tarihinden Seçilmiş Örnekler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mimarlık Disiplininde Tektonik Çalışmalarına Giriş
2) Tektonik kavramının etimolojik kökenleri
3) Tektonik konusunun felsefi kökenleri
4) Mimarlık Disiplininde Tektonik çalışmalarının kökenleri
5) Tektonik Mimarlık konusunda çalışmalar
6) Bilimsel gelişmeler ve tektonik kavramının mimaride önem kazanması
7) Tektonik Şiirsellik
8) Sunumlar ve Seçilmiş örnek tektonik uygulamalar üzerinde tartışmalar : Violet-Le Duc; H.B. Berlage
9) Sunumlar ve Seçilmiş örnek tektonik uygulamalar üzerinde tartışmalar : Gotfried Semper; Frank Llyod Wright
10) Sunumlar ve Seçilmiş örnek tektonik uygulamalar üzerinde tartışmalar :August Perret
11) Sunumlar ve Seçilmiş örnek tektonik uygulamalar üzerinde tartışmalar: Carlo Scarpa and adoration of Joint
12) Çağdaş tektonik mimarlık uygulamaları
13) Çağdaş tektonik mimarlık uygulamaları
14) Tekrar: Tektonik tarihine bir bakış

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Framton,Kenneth (1996) Studies in Tectonic Culture, MIT Press,
-Reiser+Umemoto (2005) Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press, New York
Diğer Kaynaklar: Will be given when necessary.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 20 240
Sunum / Seminer 1 1 1
Rapor Teslimi 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.