ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programında, öğrencileri kendi kariyer planlarına uygun karma bir program seçebilirler. Seçmeli derslerin farklı gruplandırılması ile üç ayrı alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Bunlar: En iyileme, ağ modellemsi, tedarik zinciri, hasılat yönetimi, risk yönetimi ve kalite yönetimidir. Endüstri mühendisliği öğrencileri seçmek istedikleri uzmanlık alanına bağlı olarak, koordinatörlerinin önerisi çizgisinde, kısıtlı ders havuzundan beş ders seçmek zorundadır. Seminer, tez araştırma ve tez dersleri herkese zorunludur. Bunlara ek olarak iki adet zorunlu ders mevcuttur.