ARC5407 New Technologies and Digital Approaches in ArchitectureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5407 Mimarlıkta Yeni Teknolojiler ve Dijital Yaklaşımlar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BELİNDA TORUS
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Gelişen bilgisayar destekli tasarım (CAAD) teknolojisi, mimarlık pratiğini radikal biçimde değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Bu derste; tasarım ve mimarinin geleceğini etkilemekte olan ilkeler, yöntemler, uygulamalar ve ortaya çıkan bilişim tekniklerinin potansiyelleri hakkında kapsamlı bir çalışmayı amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1- tasarım ve mimarlığın tasarım, çizim, görselleştirme ve üretim süreçlerini etkileyen yeni teknolojileri anlar
2- tasarımda parametrik ve algoritmik yaklaşımları anlar, terminolojiyi öğrenir ve bu yeni yaklaşımlarla ilgili tasarımdaki paradigma kaymasına hakim olur
3- teknolojilerle ilgili ütopyaları ve distopyaları anlar ve tartışır
4- algoritmik düşünceye dayanan proje taslakları oluşturabilir ve gelişen donanım ve yazılımlara hakim olarak tasarım ve mimarinin gelecek öngörüsünde bulunabilir.

Dersin İçeriği

Ders, gelişen teknolojiler ve yeni tasarım düşüncesi ile ilgili teorik bilgileri içermektedir. Dijital çağda tasarım teorileri, tasarım düşüncesinde değişim, tasarım ve üretim sürekliliği, üretim teknolojileri, tasarım bilişi, algoritmik ve parametrik tasarım, performansa dayalı tasarım, imalat teknolojileri, modelleme ve simülasyon, dijital tasarım araçları ve cihazları, tasarım ve karar destek sistemleri şekil ve form çalışmaları, insan-bilgisayar etkileşimi, etkileşimli tasarım, yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, dönem boyunca bahsedilecek ve tartışılacak konulardan bazılarıdır. Bilgisayar yazılım ve donanımdaki ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin fiziksel dünyaya ve gelecekteki manifestolara, ütopyalara / distopyalara olan etkileri de tartışma konularından bazılarıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş -
2) Tarih boyunca teknolojik gelişmeler ve mimarlığa yansımaları, Endüstri Devrimine kadar olan dönemde tasarım ve mimari Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
3) Tarih boyunca teknolojik gelişmeler ve mimarlığa yansımaları, Dijital Çağda tasarım ve mimari Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
4) Tasarım kültüründe ve mimarlıktaki değişimler ve yeni yaklaşımlar, öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
5) Form ve biçim hesaplamaları, biçim gramerleri, öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
6) Malzeme tabanlı hesaplama; malzeme evrimi, öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
7) Tasarımdan üretime dijital süreklilik öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
8) Seri üretimden kitlesel bireyselleştirmeye, öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
9) Tasarımda ve mimaride algoritmalar öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
10) Etkileşimli ve kinetik mimari öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
11) VR, AR, MR teknolojileri öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
12) Gelecek için mimarlık projeksiyonları öğrenci sunumları Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
13) Manifestolar, ütopyalar ve distopyalar Konuyla ilişkili güncel makaleler seçilerek, her hafta verilecektir.
14) Final tartışması ve değerlendirme ve Özet tesliminin değerlendirmesi -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: "Ching, Francis DK, Mark M. Jarzombek, and Vikramaditya Prakash. A global history of architecture. John Wiley & Sons, 2017.
Kolarevic, B. (Ed.). (2004). Architecture in the digital age: design and manufacturing. Taylor & Francis.
Menges, A., & Ahlquist, S. (2011). Computational design thinking: computation design thinking. John Wiley & Sons.
Mitchell, W. J. (1990). The logic of architecture: Design, computation, and cognition. MIT press.
Picon, A. (2010). Digital culture in architecture. Basel, Switzeland: Birkhauser.
"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Ödev 14 % 40
Sunum 1 % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.