BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve EtikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik Bahar 3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Prof. Dr. MURAT ÇİNKO
Prof. Dr. MURAT AKBALIK
Doç. Dr. FİGEN YILDIRIM
Prof. Dr. YILMAZ ESMER
Doç. Dr. BARBAROS BOSTAN
Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ALPER ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi ASLI TOLUNAY
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Dr. RESUL BALTACI
Dr. Öğr. Üyesi MUHTEREM ŞEBNEM ENSARİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İş dünyasındaki hızlı değişimler, bilginin kullanılmasında yeni karar alma ve yaratıcı çözüm bulma yeteneğini gerektirmektedir.İletişim teknolojisi, karar alıcıları çok hızlıca piyasa koşullarını ve tüketici davranışlarını doğru ve etkili yorumlamaya yönlendirmektedir. Bu nedenle, piyasa durumunu bilimsel olarak araştırma süreci yöneticiler için önem arz etmektedir. Dersin amacı, araştırma yöntemleri ve araştırma süreci hakkında geniş bilgiye sahip olan ve karar alma sürecinde bu araştırma verilerini etkin kullanabilen yöneticiler yetiştirmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Planlama sürecinde bütünleşik araştırma becerisi kazanma.
2. Araştırma ile ilgili etik boyutları ortaya çıkarma.
3. Bilimsel araştırma yürütmesi ile ilgili önemli adımları öğrenme.
4. Yeni araştırma önerilerini geliştirmek ve yazmak.
5. Araştırma yönetiminde veri analizi yapma ve yorumlama.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrencilerin araştırma sorularının tanımlanması, geliştirilmesi, tasarımının oluşturulması ve analizlerinin yapılması konusunda gerekli olan teknikler sunulacaktır. Öğrenciler farklı araştırma tasarımlarının temellerini oluşturan konseptleri öğrenip, ders boyunca veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri ile ilgili uygulamalı örnekler tartışılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Araştırmanın Tanımı ve Kapsamı Karar alımında araştırmanın rolü Türkiye'de ve Dünya'da Araştırma Piyasası Piyasa Araştırması Süreci
2) Yönetim ve Araştırma tanımlaması Araştırma Modellerinin Gelişimi
3) Araştırma Formülleri Keşif Araştırmaları: İkincil araştırma ve Nitel araştırma
4) Araştırma Formülasyonu Ön Araştırma Tanımlayıcı Araştırma
5) Tanımlayıcı araştırma ve birincil veri toplama yöntemleri Anket derinlemesine röportaj ve anket
6) Kavramsal Çerçeve ve Hipotez Geliştirme Araştırma Önerileri ve Raporu Yazımı
7) Ara Sınav
8) Değişken Tanımlamanması Ölçek ve Ölçü Gelişimi Anket Geliştirme ve Kodlama
9) Örnekleme Teknikleri ve Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi
10) Data Analizleri: Parametre Testi ve SPSS Uygulaması
11) Data Analizi: SPSS Uygulaması
12) Data analizi: Data Çok değişkenli veri analizi - SPSS uygulaması
13) Data analizi: Data Çok değişkenli veri analizi - SPSS uygulaması
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Malhotra, N. K. Basic Marketing Research Applications to Contemporary Issues, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Malhotra, N. K. and Birks, D. F. Marketing Research: An Applied Approach, 2nd European ed., England: Harlow, Pearson Education.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 13 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 81
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 4
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 3
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 3
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 3
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 4
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 5
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 3
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 4
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 4