ARC5505 Project and Construction ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5505 Proje ve Yapım Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Ders kapsamında bina/yapı projelerinin fikir aşaması, tasarım, inşaat ve kullanım/bakım süreçlerinin yönetimi ve organizasyonu konusu incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Mimari Tasarım/Yapı projelerinin gelişim süreçlerinin tanımlanması
2) Proje seçim kriterlerinin ve proje başlatma süreçlerinin öğrenilmesi
3) Proje planını ve iş programı oluşturma süreçlerini öğrenmek,
4) Serim ağı tekniği ile iş programı oluşturabilmek,
5) Tasarım ve inşaat süreçleri için risk yönetimi tekniklerini kullanabilmek,
6) Projeyi kapsam, maliyet, nitelik ve süre hedefleri içinde bitirmek için gereken yönetim bilgi setini öğrenmek

Dersin İçeriği

Yapım yönetimi alanında kullanılan proje yönetim süreçleri ve bilgi alanları dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje ve yapım yönetimi alanına giriş
2) Proje yönetim standartları (PMI, PRINCE2)
3) Proje seçim kriterleri ve stratejik yönetim
4) Proje, program ve portföy yönetimi, sistemsel olgunluk seviyeleri
5) Planlama süreçleri ve teknikleri
6) Development of work schedule (CPM)
7) İş programı oluşturma (PERT)
8) Arasınav 1
9) Sözleşmeler, proje maliyeti tahmin yöntemleri
10) Yapım projelerinin safhaları ve proje yöneticisinden beklenenler
11) İnsan kaynakları yönetimi ve yapım projeleri yönetim organizasyonları
12) Yapımda kalite yönetimi ve yalın inşaat teknikleri
13) İletişim yönetimi
14) Arasınav 2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Project Management for Design Professionals, Wiiliam G.Ramborth, 2006, AEC Education Publ., Chicago, IL. USA.
Diğer Kaynaklar: 1.Project Management for Construction, Chris Handrickson, Prentice Hall, 2008, Pittsburg, USA.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Ara Sınavlar 2 3 6
Rapor Teslimi 1 155 155
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.