CYS5178 Nüfuz TestiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5178 Nüfuz Testi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sızma testi kavramının tanıtılması ve sızma testi aşamalarının öğrenilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler; sızma testi ve zaafiyet taraması gibi güncel konular hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Temel kavramlar. Sızma testi. Planlama. Amaç. Riskler. Raporlama. Temel Linux bilgisi. Temel ağ bilgisi. Güvenlik açığı taraması. Veri tabanı sızma testleri. Web uygulamaları sızma testleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Ders notları.
2) Temel kavramlar. Sızma testi. Planlama. Amaç. Riskler. Raporlama. Ders notları.
3) Temel Linux bilgisi. Ders notları.
4) Temel Linux bilgisi. Ders notları.
5) Temel ağ bilgisi. Ders notları.
6) Temel ağ bilgisi. Ders notları.
7) Güvenlik açığı taraması. Ders notları.
8) Güvenlik açığı taraması Ders notları
9) Güvenlik açığı taraması. Ders notları.
10) Veri tabanı sızma testleri. Ders notları
11) Veri tabanı sızma testleri. Ders notları
12) Veri tabanı sızma testleri. Ders notları
13) Web uygulamaları sızma testleri Ders notları
14) Web uygulamaları sızma testleri Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Advanced Penetration Testing: Hacking the World's Most Secure Networks 1st Edition". Wil Allsopp.
Diğer Kaynaklar: Ders notları.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.