CYS5119 Güvenli Web Yazılım GeliştirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5119 Güvenli Web Yazılım Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yazılımların güvenilirliği konusunu tartışmak ve güvenli yazılım geliştirme ilkelerini öğretmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler; bilginin yasal emanetçilerde nasıl güvenle saklanacağını, güvenli yazılımın gerekliliğini, yazılım sertifikasyonunun gerekliliğini, güvenli yazılım geliştirme ilkelerini öğrenecekler.

Dersin İçeriği

Bilgi Güvencesi temelleri, yazılım geliştirme döngüsü, yazılım olgunluğu, güvenlik artırıcı yöntemler, güvenlik ölçme yöntemleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin kapsamı Ders notları
2) Bilgi güvencesi kavramı Ders notları
3) Yazılım güvenliği gerekliliği Ders notları
4) Yazılım lisansları ve sertifikasyonu Ders notları
5) Bilgi emanetçisi kavramı ve uygulamaları Ders notları
6) Yazılım geliştirme döngüsü Ders notları
7) Güvenli yazılım geliştirme Ders notları
8) Güvenli yazılım geliştirme Ders notları
9) Güvenli yazılım geliştirme kalıbı Ders notları
10) Yazılım olgunluğu Ders notları
11) Güvenli yazılım belirleme ve ölçme yöntemleri Ders notları
12) Güvenli yazılım geliştirme süreçlerinin denetlenmesi Ders notları
13) Güncel konular Ders notları
14) Güncel konular Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Information Assurance Handbook: Effective Computer Security and Risk
Management Strategies, Corey Schou, Steven Hernandez, 2014, McGraw-Hill
Osborne Media.
Secure and Resilient Software Development, Mark S. Merkow, Lakshmikanth
Raghavan, 2010, Auerbach Publication.
Diğer Kaynaklar: Ders notları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.