CYS5021 Siber GüvenlikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5021 Siber Güvenlik Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, işletme, politika ve prosedürler, iletişim güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik yönetimi, yasal konular ve teknik konular da dahil olmak üzere siber güvenlik unsurlarının tümüne temel bir giriş sağlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Siber Güvenliğe yönelik temel kuram ve uygulamalar ile temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Dersin İçeriği

Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Siber güvenlik, gizlilik, risk, yasal düzenlemeler ve kurumsal bilgi sistemleriyle ilişkili temel kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgi. Siber güvenlik kavramının organizasyonlar üzerindeki uygulama ve etkileri. Bilgi Güvenliği Yönetimi, Standartlar. Yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve uyumluluk. Etik, güvenlik mimarisi ve tasarım. Güvenlik teknolojileri; temel şifreleme ve uygulamaları. Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Yazılım geliştirme güvenliği. Adli Bilişim. Siber riskler. Saldırı tespit ve önleme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Ders notları.
2) Siber güvenlik, gizlilik, risk, yasal düzenlemeler ve kurumsal bilgi sistemleriyle ilişkili temel kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgi. Ders notları
3) Siber güvenlik kavramının organizasyonlar üzerindeki uygulama ve etkileri. Ders notları.
4) Bilgi Güvenliği Yönetimi, Standartlar. Ders notları.
5) Yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve uyumluluk. Ders notları.
6) Etik, güvenlik mimarisi ve tasarım. Ders notları
7) Güvenlik teknolojileri; temel şifreleme ve uygulamaları. Ders notları.
8) Güvenlik teknolojileri; temel kriptografi ve uygulamaları. Ders notları.
9) Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Ders notları.
10) Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Ders notları.
11) Yazılım geliştirme güvenliği. Ders notları.
12) Adli Bilişim. Ders notları.
13) Siber riskler. Ders notları.
14) Saldırı tespit ve önleme. Ders notları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. "How to Measure Anything in Cybersecurity Risk", Douglas W. Hubbard and Richard Seiersen.
2. "Essential Cybersecurity Science: Build, Test, and Evaluate Secure Systems", Josiah Dykstra.
Diğer Kaynaklar: Lecture notes.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.