STT5031 Çok Kanallı MiksajBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5031 Çok Kanallı Miksaj Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL BARKIN ENGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, müzikal post-prodüksiyonun temel safhalarından biri olan çok kanallı miksaj evresini, estetik ve teknik açılardan incelemektedir. Donanım ve yazılım bilgilerine ek olarak, audio tabanlı kulak eğitimi, stil analizi ve yaratıcı teknik strateji geliştirme de odaklanacak konular arasında yer almaktadır. Öğrencilerin miksaj konusuna analitik, fakat aynı zamanda kişisel bir yaklaşım geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Tarihi ve çağdaş miksaj stil ve tekniklerini bilir.
II. Audio donanım ve yazım becerilerini geliştirir.
III. Miksleri spektral, dinamik ve boyutsal olarak analiz eder.
IV. Audio düzeltme ve restorasyon becerilerini geliştirir.
V. Hedef piyasa tabanlı prodüksiyon stratejileri geliştirir.
VI. Farklı teknik şartlar altında çalışabilir.
VII. Bireysel ve kolektif iş akışı ve planlamasına uyum sağlar.

Dersin İçeriği

Miksaja giriş: Tarihsel bir genel bakış, Kurulum, sinyal akışı ve organizasyon, Spektral ses işleme: Filtreler ve eşitleme teknikleri, Dinamik ses işleme: Kompresörler, limitörler, exnader, noise gate ve de-esser, Zaman tabanlı ses işleme: Reverb, delay ve diğer modülasyon efektleri, Diğer sinyal işleme araçları ve yazılım otomasyonu, İleri sinyal işleme metotları: Paralel ve side chain kompresyon, doğuşkan ekleme, re-amp ve audio değiştirme, Şan miksajı, Davul miksajı, Diğer enstrüman miksaj yaklaşımları, Stilistik miksaj konseptleri, Monitörler, metreler ve teslim formatları, Uzamsal miksaj.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Miksaja giriş: Tarihsel bir genel bakış
2) Kurulum, sinyal akışı ve organizasyon
3) Spektral ses işleme: Filtreler ve eşitleme teknikleri.
4) Dinamik ses işleme: Kompresörler, limitörler, exnader, noise gate ve de-esser.
5) Zaman tabanlı ses işleme: Reverb, delay ve diğer modülasyon efektleri
6) Diğer sinyal işleme araçları ve yazılım otomasyonu
7) İleri sinyal işleme metotları: Paralel ve side chain kompresyon, doğuşkan ekleme, re-amp ve audio değiştirme
8) Arasınav, audio restorasyon araçları
9) Şan miksajı
10) Davul miksajı
11) Diğer enstrüman miksaj yaklaşımları
12) Stilistik miksaj konseptleri
13) Monitörler, metreler ve teslim formatları
14) Uzamsal miksaj

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Ray Izhaki
ISBN: 0240520688
The Mixing Engineer's Handbook, Bobby Owsinski
ISBN: 1598632515
F.Alton Everest, Critical Listening Skills for Audio Professionals
ISBN-13: 978-1598630237

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 15 53
Uygulama 7 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 72
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 3
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 4
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 2
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 4
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 4
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 3
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 3
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 2
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 2