SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Ses Teknolojisi lisansüstü programı mezunları; her türlü ses kayıt ve prodüksiyon hizmeti, sinema ve televizyon prodüksiyonu, açık hava ses sistemleri kurulumu, ses teknolojisi alanında ürün tasarımı yapan şirketlerde görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.