SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

90 AKTS kredisi alarak, 10 farklı dersi ve proje dersini başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden öğrencilere Ses Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi verilir.