SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Program Ses Teknolojisi alanında uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, kendisini sürekli geliştirebilen ve endüstri ile işbirliği içerisinde çalışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.