STT5021 Müzik Prodüksiyon TeknikleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5021 Müzik Prodüksiyon Teknikleri Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrenciler, dijital ses kaydı, MIDI uygulamaları, miks, ses mühendisliği teknikleri ve dijital ses cihazları hakkında bilgi sahibi olurken bu bilgilerini üniversite'deki stüdyoda yaptıkları kayıtlarla da pekiştirirler. Bu derste öncelikli olarak Jazz ve Rock muzik prodüksiyon teknikleri uzerinde çalışılacaktır. Öğrenciler Avid Pro Tools Audio and MIDI Sequencer`i en ince detaylarına kadar deneyimleme şansı bulacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ι. Profesyonel müzik studyosu sinyal akışını bilir
ΙΙ. Akustik ve elektronik ses kaydetmek, editlemek ve işlemek için gerekli profesyonel MIDI ve dijital ses prodüksiyon tekniklerini kullanır
ΙΙΙ. Ses mühendisliğine özgü dijital sinyal işleme tekniklerini bilir
ΙV. Çeşitli ses işleme yazılım ve donanımlarını etkili bir sekilde kullanır
V. Ses kayıt endüstrisinin Jazz ve Rock prodüksiyonlari öncesi ve sonrası tüm aşamaları bilir
VΙ. Radyo, TV, CD, DVD veya internet gibi farklı medyalarda aynı kalitede duyulacak miksleri gerçekleştirir
VΙΙ. Avid Pro Tools ses ve MIDI isleme yazılımını profesyonel duzeyde kullanır

Dersin İçeriği

Studyo sinyal akışı, Avid Pro Tools ses işleme yazılımına genel bakis, Rock müzikte akustik enstrüman kaydı, Rock müzikte akustik enstrüman editleme teknikleri, MIDI kaydı, MIDI editleme teknikleri, Rock müzikte ekolayzer ve dinamik unite uygulamalari, Jazz müzikte akustik enstrüman kaydı, Jazz müzikte ekolayzer ve dinamik unite uygulamalari, Zaman temelli efekt uygulamaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Studyo sinyal akışına genel bakış
2) Avid Pro Tools ses işleme yazılımına genel bakis
3) Rock müzikte akustik enstrüman kaydı I
4) Rock müzikte akustik enstrüman kaydı II
5) Rock müzikte akustik enstrüman editleme teknikleri
6) MIDI kaydı
7) MIDI editleme teknikleri
8) Arasınav, Tekrar
9) Rock müzikte ekolayzer ve dinamik unite uygulamalari I
10) Rock müzikte ekolayzer ve dinamik unite uygulamalari II
11) Jazz müzikte akustik enstrüman kaydı
12) Jazz müzikte ekolayzer ve dinamik unite uygulamalari
13) Zaman temelli efekt uygulamaları
14) Temel Mastering uygulaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Behind the Glass Volume I & II by Howard Massey ISBN: 978-0879306144, ISBN: 978-0879309558

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 10
Ödev 1 % 15
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 119
Sunum / Seminer 1 5
Ödevler 4 25
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 3
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 2
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 4
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 1
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 1
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 4
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 3
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 5
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 4