STT5012 Sinema İçin Ses YapımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5012 Sinema için Ses Yapımı Bahar 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL BARKIN ENGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Kayıt Endüstrisi ve Müzik Üretimi müzik sektörünü inceler. Bu, çeşitli önemli ticari ve yasal kuruluşları, tarihi gelişimi ve gelecek yönelimleri içerir. Müzik üretimi kapsamında kayıt ve müzik şirketi operasyonlarını,gelir yaratma ve dağıtım modellerini, yayın teknolojileri ve trendleri gibi belirli konuları içerir. Ayrıca şarkıların nasıl oluştuğunu ve şarkıların kayıt sürecini ele alır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Müzik üretiminin temel kavramlarını tanımlama
2. Müzik endüstirisi ve temel kavramları
3. Müzik üretim tarihi
4. Büyük ve bağımsız plak şirketlerini tanıtma
5. Yapım şirketleri bölümleri
6. Albüm üretim süreci veüretim analizi
7. Müzik türleri ve üretimini tanımlama

Dersin İçeriği

1. hafta: Müzik üretimi nedir? Temel kavramları nelerdir?
2. hafta: Müzik üretim tarihi, plak şirketleri, Müzik üreticilerinin önemi
3. hafta: Türkiye'de müzik üretimi ve kayıt tarihi
4. hafta: Müzik markaları
5. hafta: Müzik markalarının gelişimi
6. hafta: Yapım şirketleri ve bölümleri
7. hafta: Temel müzik türleri ve özellikleri. Pop, Rock, Caz, Klasik, Arabesk v.s.
8. hafta: Arasınav, temel müzik analizi
9. hafta: Üretim analizi: sanatçıların kimliğini ve müziğini anlama
10. hafta: Müzik ve söz analizi 1: şarkı formları, melodik yapı, aranjman
11. hafta: Müzik ve söz analizi 2: son nokta. Enstrüman ve vokal.
12. hafta: konuk konuşmacı, albüm süreci, yasal süreç, bir üretimin bütçesi
13. hafta: bir ürünün görselleştirilmesi: video, fotoğraf ve grafik tasarımı
14. hafta: üretim psikolojisi, inceleme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: Müzik üretimi nedir? Temel kavramları nelerdir?
2) 2. hafta: Müzik üretim tarihi, plak şirketleri, Müzik üreticilerinin önemi
3) 3. hafta: Türkiye'de müzik üretimi ve kayıt tarihi
4) 4. hafta: Müzik markaları
5) 5. hafta: Müzik markalarının gelişimi
6) 6. hafta: Yapım şirketleri ve bölümleri
7) 7. hafta: Temel müzik türleri ve özellikleri. Pop, Rock, Caz, Klasik, Arabesk v.s.
8) 8. hafta: Arasınav, temel müzik analizi
9) 9. hafta: Üretim analizi: sanatçıların kimliğini ve müziğini anlama
10) 10. hafta: Müzik ve söz analizi 1: şarkı formları, melodik yapı, aranjman
11) 11. hafta: Müzik ve söz analizi 2: son nokta. Enstrüman ve vokal.
12) 12. hafta: konuk konuşmacı, albüm süreci, yasal süreç, bir üretimin bütçesi
14) 14. hafta: üretim psikolojisi, inceleme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Music Marketing. Editors: Mike King ISBN: 978-0-876-39098-6
Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Ray Izhaki
ISBN: 0240520688
The Mixing Engineer's Handbook, Bobby Owsinski
ISBN: 1598632515
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 1
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 1
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 4
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 2
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 2
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 5
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 3
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 5
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 5