STT5002 MasteringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5002 Mastering Bahar 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciyi müzik prodüksiyonunun son aşaması olan ‘mastering’ konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci mastering aşamasında kullanılan spektral ve dinamik ses işleme teknikleri, farklı güncel medya formatları için uygulanan mastering prosedürleri konularında uygulamalı proje çalışmaları yapacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Müzik prodüksiyonunun son aşaması olan ‘mastering’i teorik ve pratik olarak tanımlar.
II. Mastering aşamasında kullanılan spektral ses işleme tekniklerini açıklar.
III. Mastering aşamasında kullanılan dinamik ses işleme tekniklerini tanıtır.
IV. Avid Pro Tools sistemi ile mastering aşamasının temel işleyişini tanıtır.
V. Farklı medya türlerini tanımlar.
VI. Medya türlerinin fiziksel özelliklerini ve bu paramatrelerin yorumlanmasını tanımlar.
VII. Farklı medya türleri için mastering tekniklerini tanımlar ve projeler ile uygular.

Dersin İçeriği

1. hafta: Mastering nedir?

Stereo müzik prodüsiyonu için mastering
2. hafta: Ses prodüksiyon zincirinde mastering’in yeri ve rolü
Geçmiş yılların önemli prodüksiyonlarının analizi
Ses Şiddeti savaşları
3. hafta: Önemli mastering mühendisleri ve mastering tesislerinin incelenmesi
4. hafta: Golden Ears – Kulak Eğitim seti ile uygulamalar
5. hafta: Mastering stüdyosunda sinyal akış zinciri
Monitor Kalibrasyonu
Ses şiddeti ölçekleme, desibel.
6. hafta: Dinamik ölçekleme
Kompresleme teknikleri
Proje 1: Ses şiddeti ölçekleme, Kompresleme
7. hafta: Multiband kompresleme ve limitleme
Dinamik EQ
Mid Side Teknigi
8. hafta: Spektral dengeleme
Mastering EQ
Düzeltici EQ
Analog / Dijital EQ
Proje 2: Mastering EQ
9. hafta: BAU stüdyosunda uygulanabilecek mastering sinyal akışlarının incelenmesi
10. hafta: Arasınav
11. hafta: Dijital Ses: BLER frekansı, ISRC, PQ kodları
Audio CD standartları
12. hafta: Plak için mastering teknikleri
13. hafta: iTunes için mastering teknikleri
14. hafta: Proje değerlendirmeleri. Genel tekrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: Mastering nedir?
 Stereo müzik prodüsiyonu için mastering
2) 2. hafta: Ses prodüksiyon zincirinde mastering’in yeri ve rolü Geçmiş yılların önemli prodüksiyonlarının analizi Ses Şiddeti savaşları
3) 3. hafta: Önemli mastering mühendisleri ve mastering tesislerinin incelenmesi
4) 4. hafta: Golden Ears – Kulak Eğitim seti ile uygulamalar
5) 5. hafta: Mastering stüdyosunda sinyal akış zinciri Monitor Kalibrasyonu Ses şiddeti ölçekleme, desibel.
6) 6. hafta: Dinamik ölçekleme Kompresleme teknikleri Proje 1: Ses şiddeti ölçekleme, Kompresleme
7) 7. hafta: Multiband kompresleme ve limitleme Dinamik EQ Mid Side Teknigi
8) 8. hafta: Spektral dengeleme Mastering EQ Düzeltici EQ Analog / Dijital EQ Proje 2: Mastering EQ
9) 9. hafta: BAU stüdyosunda uygulanabilecek mastering sinyal akışlarının incelenmesi
10) 10. hafta: Arasınav
11) 11. hafta: Dijital Ses: BLER frekansı, ISRC, PQ kodları Audio CD standartları
12) 12. hafta: Plak için mastering teknikleri
13) 13. hafta: iTunes için mastering teknikleri
14) 14. hafta: Proje değerlendirmeleri. Genel tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Mastering Engineer’s Handbook, Bobby Owsinski
Master Handbook of Acoustics, F. Alton Everest
Mastering Audio, The Art and the Science, Bob Katz
The Secret of the Mastering Engineer, Bob Katz
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 3
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 4
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 3
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 5
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 5
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 3
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 2
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 3
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 2