STT5101 Stüdyo Kayıt TeknikleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5101 Stüdyo Kayıt Teknikleri Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dr. Öğr. Üyesi CEMAL BARKIN ENGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciyi profesyonel bir ses kayıt stüdyosu işleyişi ve kullanımı konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci mikrofonlama tekniklerinin teorik altyapısı, kayıt ve geri-çalım sinyal akışları ve derste hazırlanacak projelerde bu konuların endüstri standartı sayısal ses yazılımları ile uygulaması üzerinde çalışmalar yapacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Profesyonel bir ses kayıt stüdyosunun temel kayıt ve geri-çalım sinyal akışlarını tanımlar.
II. Mono ve stereo mikrofonlama teknikleri ve uygulamalarını açıklar.
III. Müzikal enstrüman ve enstrüman grupları mikrofonlaması ve uygulamalarını tanıtır.
IV. Avid Pro Tools sisteminin temel işleyişini tanıtır.
V. Mikrofon türlerini ve özelliklerini tanımlar.
VI. Ses dalgalarının fiziksel özelliklerini ve bu paramatrelerin yorumlanmasını tanımlar.
VII. Çok kanallı kayıt ve editleme projeleri uygular.

Dersin İçeriği

Profesyonel bir ses kayıt stüdyosu kurulumunun temel bilgileri, Ses dalgalarının fiziksel büyüklükleri ve yayılımı, Mikrofon türleri, çalışma prensipleri, özellikleri ve temel uygulamaları, Kayıt ve geri-çalma sinyal akışları: Ses kaynağı, mikrofon, bağlantı noktaları, patchbay, pre-amflikatör, AD dönüştürücü ve DAW, Avid Pro Tools sisteminin temel işleyişi, Mono mikrofonlama teknikleri; Yakın, aksanlı, ambiyans mkrofonlama, Stereo mikrofonlama teknikleri; Ayrık vs Kesişen çiftler. A-B, XY, ORTF, NOS, DIN, Stereo mikrofonlama teknikleri ve uygulamaları: Blumlein, Mid-Side, Decca Tree, Avid Pro Tools’da editleme teknikleri, Akustik davul kaydı: Mikrofon teknikleri ve uygulama, Avid Pro Tools’da çok kanallı kayıt, Pro Tools insert’leri: Dijital sinyal işlemeye giriş, Analog sinyal işlemeye giriş.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Profesyonel bir ses kayıt stüdyosu kurulumunun temel bilgileri. Ses dalgalarının fiziksel büyüklükleri ve yayılımı
2) Mikrofon türleri, çalışma prensipleri, özellikleri ve temel uygulamaları
3) Kayıt ve geri-çalma sinyal akışları: Ses kaynağı, mikrofon, bağlantı noktaları, patchbay, pre-amflikatör, AD dönüştürücü ve DAW
4) Avid Pro Tools sisteminin temel işleyişi
5) Mono mikrofonlama teknikleri; Yakın, aksanlı, ambiyans mkrofonlama
6) Stereo mikrofonlama teknikleri; Ayrık vs Kesişen çiftler. A-B, XY, ORTF, NOS, DIN.
7) Stereo mikrofonlama teknikleri ve uygulamaları: Blumlein, Mid-Side, Decca Tree.
8) Arasınav, mikrofonlama teknikleri uygulama ve tekrar.
9) Avid Pro Tools’da editleme teknikleri
10) Akustik davul kaydı: Mikrofon teknikleri ve uygulama
11) Avid Pro Tools’da çok kanallı kayıt
12) Pro Tools insert’leri: Dijital sinyal işlemeye giriş.
13) Analog sinyal işlemeye giriş.
14) Proje değerlendirmeleri. Genel tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Modern Recording Techniques, David Miles Huber, Publisher: Focal Press; 7th edition (2009)
ISBN-10: 0240810694

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 10
Ödev 1 % 15
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 4 33
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 125
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 5
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 4
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 3
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 5
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 4
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 4
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 5
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 3
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 3