ARC5411 Mimari EleştiriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5411 Mimari Eleştiri Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, mimarlık kuram ve pratiği arasında eleştiri yolu ile bir diyalog oluşturmak, öğrencilere mimarlık hakkında düşünme ve mimarlık yapma sürecinde eleştirmen olarak yürütebilecekleri bir çerçeve oluşturmalarını sağlamak, araştırma ve yazma becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Eleştiri metinleri ve mimari işleri analiz edebilir.
2. Mimari işlerin değerlendirilmesi için kriterler önerebilir.
3. Mimari işler hakkında eleştirel değerlendirme yapabilir, yargılarda bulunabilir.
4. Mimari işleri, tarihsel ve kuramsal çerçeve ile ilişkilendirebilir.

Dersin İçeriği

Ders, sunum ve seminerler ile yürütülür. Öğrencilerin haftalık tematik okuma listesini okunmuş olması, ve bütün sınıfın tartışmalara katılması beklenmektedir. Haftanın teması ile ilgili bir girişten sonra, seminer oturumları olacaktır. Semineri izleyen hafta, öğrenciler, çalıştıklarını binanın 600 kelimelik tematik eleştirileri yazılarını teslim edeceklerdir. Ders gereklilikleri, öğrenci ve öğretim üyesi tarafından beraber belirlenen yeni bir binanın eleştirisini akademik bir araştırma yazısı formatında teslim edilmesi ile tamamlanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mimari Eleştiriye Giriş
2) Mimari Eleştiri ve Eleştirmenler İlan edilen liste okunacak
3) Mimari Eleştiri Yazıları İlan edilen liste okunacak
4) Pompidou Vakası İlan edilen liste okunacak
5) Postmodernizm: Modernizmin Krizine Mimari Tepkiler İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
6) Eleştirel Bağlamsalcılık: Yerel Kültüre Karşı Evrensel İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
7) Modernizm Sonrası Kent Kuramı İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
8) Ütopik Proje İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
9) Yerin ve Anlamın Fenomenolojisi İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
10) Tektonik İfade İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
11) Göstergebilim ve Yapısalcılık İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
12) Politik ve Etik Pozisyonlar İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
13) Feminizm, Cinsiyet ve Beden Tartışması İlan edilen liste okunacak. Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek.
14) Dönem Ödevi Değerlendirmesi Önceki haftanın tematik eleştirileri yazıları teslim edilecek. Dönem ödevi değerlendirmesiiçin çalışma apılacak
15) Ders Yok
16) Dönem ödevi teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pattabi Raman & Richard Coyne (2011): The Production of Architectural Criticism in "Special Issue:15 Years of Architectural Theory Review : New Beginnings". Architectural Theory Review, Volume 16, Issue 2,p. 103-123.(http://dx.doi.org/10.1080/13264826.2011.601540)
Hélène Jannière. (2010).Architecture Criticism: Identifying an Object of Study. OASE Journal For Architecture. 81, p33-55
Attoe, Wayne. (1978). Architecture and Critical Imagination. New York: John Wiley & Sons.
Jane Rendell, Jonathan Hill, Mark Dorrian and Murray Fraser ,(ed). 2007.Critical Architecture (Critiques).Routledge., New York.
Alexandra Lange, Jeremy M. Lange.(2012) Writing About Architecture: Mastering the Language of Buildings and Cities (Architecture Briefs). Princeton Architectural Press, New York.
Alan Colquhoun. (1976) " Essays in architectural criticism: modern architecture and historical change"‬. Oppositions Books.
Kate Nesbitt (ed.) (1996). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995. Princeton Architectural Press, NY.

Diğer Kaynaklar: Martin Pawley (2007). The Strange Death of Architectural Criticism. Martin Pawley Collected Writings. Blackdog Publishing, London.
Krista Sykes (2010). Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009. Princeton Architectural Press.
K. Michael Hays (2000). Architecture Theory since 1968. The MITPress Cambridge,Massachusetts London,England.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 6 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 4
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 4
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 4
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 5
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 3
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 3
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 5
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 3
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 5