ARC5504 Architecture of StructuresBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5504 Yapı Mimarisi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MELTEM VATAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MELTEM VATAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı; mimari strüktürlerin yük aktarma biçimine göre sınıflandırılarak tanıtılması ve her biri için bina örneklerinin incelenmesidir. Bina strüktürlerinin seçim gerekçelerinin irdelenmesi ve sistem - açıklık; sistem - malzeme; açıklık - malzeme arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders sonunda;
yük aktarma biçimine göre strüktür sistemlerini öğrenme;
binaları strüktürlerine göre okuma becerisi;
açıklığa göre malzeme ve strüktür sistemi seçimi ilkeleri öğrenilecektir.

Dersin İçeriği

Yük aktarma biçimine göre strüktür sistemleri sınıflandırması. Bina örneklerinin incelenmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş .
2) 1. Strüktür sistemlerine ilişkin temel konular. 2. Strüktür – malzeme ilişkisi. 3. Strüktür – açıklık ilişkisi. .
3) Aktif form strüktür sistemleri .
4) Aktif vektör strüktür sistemleri .
5) Aktif kesit strüktür sistemleri .
6) MIDTERM 1 .
7) Aktif yüzey strüktür sistemleri .
8) Aktif yüksek strüktür sistemleri .
9) Karma strüktür sistemleri .
10) MIDTERM 2 .
11) Geometri .
12) Örnek binaların incelenmesi .
13) Örnek binaların incelenmesi .
14) Ödev sunumları .

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .
Diğer Kaynaklar: Bjorn N. Sandaker, Arne P. Eggen, Mark R. Cruvellier (2011) The Structural Basis of Architecture, Second Edition, Taylor and Francis
Francis D. K. Ching, Barry S. Onouye, Douglas Zuberbuhler (2009) Building Structures Illustrated – Patterns, Systems and Design
Andreas Achilles, Diane Navratil (2009) Basics – Glass Construction
Türkçü Çetin (2009) Çağdaş Taşıyıcı Sistemler
Andrea Deplazes (2008) Constructing Architecture Materials, Processes Structures Handbook
Pete Silver, Will McLean (2008) Introduction to Architectural Technology
M. Hegger, V. Auch-Schwelk , M. Fuchs, T. Rosenkranz (2006) Construction Materials Manual
Fuller Moore (1998) Understanding Structures
Mario Salvadori (1990) The Art of Construction

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 5
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 12 96
Sunum / Seminer 1 3 3
Küçük Sınavlar 1 1 1
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.