ARC5432 Kentsel KonutlaşmaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5432 Kentsel Konutlaşma Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. NİLAY ÜNSAL GÜLMEZ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NİLAY ÜNSAL GÜLMEZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders yapılı çevreyi özellikle barınmayı yeniden düşünmek ve eleştirel bir bakışla ele almak için gerekli kuramsal çerçeveyi ve araçları sunmayı hedefler. Ders kapsamında konutun anlam ve kullanımı, yapılı çevrenin aktörlerinin ihtiyaç ve beklentileri ve konutun ve kentin dönüşümüne yönelik gündemdekigelişmeler tartışılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenci
-İstanbuldaki konut stoğu ve kentin dönüşümüne yönelik bir anlayış geliştirir.

-farklı kullanıcı gruplarının çeşitlenen ihtiyaç ve beklentilerini tanır

-barınmayı yeniden düşünmek üzere kavramsal bir çerçeve geliştirir

-yapılı çevreyi analiz etmek üzere farklı araçlar geliştirir ve bu araçlardan yararlanır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında İstanbul'un demografik dönüşümü, konut tipolojisi ve barınma pratikleri irdelenecek; yapılı çevrenin dönüşümüne yönelik uygulanmakta olan yöntem ve stratejiler tartışılacaktır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerin "barınmayı yeniden düşünmek" konulu bir kavramsal proje geliştirilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Barınmayı Yeniden Düşünmek ProjesiÜzerine Eleştiri ve Tartışmalar
1) Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar
2) Demografi ve İstanbul'un Konut Tipolojisi
3) Student Presentations: Memleketin Barınma Tipolojisi / Kültürel Farklılıklar Heidegger, M. (2008). Building Dwelling Thinking. In Basic Writings (ed. By D. Farrel Krell) London: Harperperennial. Modern Thought, p. 343-364.
4) Öğrenci Sunumları: Memleketin Barınma Tipolojisi / Kültürel Farklılıklar Mugerauer, R.(1994). Homelessness and the Human Condition (chapter 9). In Interpretations on Behalf of Space. Environmental Displacements and Alternative Responses. Albany: State University of University Press, p. 151-161. Mugerauer, R.(1994). A Homecoming. Design on Behalf of Place (chapter 10). In Interpretations on Behalf of Space. Environmental Displacements and Alternative Responses. Albany: State University of University Press, p. 162- 186.
5) Alternatif Yaşam Çevreleri Barınma Deneyimleri Barınmayı Yeniden Düşünmek Projesi: Önerilerin Değerlendirilmesi Soja, E. W. (1996). Exploring the Spaces that Difference Makes: Notes on the Margin. In Thirdspace,Oxford: Blackwell Publishers, p. 82-105 Keller, S. (2003). Community. Pursuing the Dream, Living the Relity. Princeton and Oxford: Primceton University Press.
6) Alternatif Yaşam Çevreleri / Barınma Deneyimleri Proje Eleştirisi Beck, U. (1998). The Individualization of Social Inequality: Life Forms and and the Demise of Tradition (chapter 3). In Risk Society. Towards a New Modernity, trans. By Mark Ritter. London: Sage Publications, p. 85-102. McLeod, M., (1996). “Other Spaces” and “Others”. In The Sex of Architecture (eds) D. Agrest, P. Conway, L. K. Weisman, Harry N. Abrams Publishers.
7) ARA juri: Barınmayı Yeniden Düşünmek Projesi
8) Yapılı Çevrenin ve Konutun Dönüşümü Franklin, B. (2006). Towards a Contextual Approach. Housing Transformations. Shaping the Space of 21st Century Living. London & New York: Routledge, p. 11-32. Lefebvre, H. (2000). Philosophy and the City (chapter 4). In Writings on Cities, trans. and ed. by E. Kofman and E. Lebas, Oxford: Blackwell Publishers, p. 86-93.
9) Soylulaştırma / Merkezsizleştirme / Korunaklı Yerleşimler Koolhas, R. (1994). The Double Life of Utopia: The Skyscraper. In Delirious New York. NY: The monacelli Pres, p. 81-109. Koolhas, R. (1994). The Skyscraper Theorists. In Delirious New York. NY: The monacelli Pres, p. 110-130.
10) Kentsel Yenileme Projeleri Lefebvre, H. (2000). Lost in Transposition – Time, Space and the City (chapter 1). In Writings on Cities, trans. and ed. by E. Kofman and E. Lebas, Oxford: Blackwell Publishers, p. 3-60.
11) Kentsel Yenileme Projeleri Film Screening: Ekümenopolis Kwinter, S. (2002). Modernist Space and the Fragment. In Architectures of Time. Toward a Theory of Event in Modernist Culture. The Mıt Pres, p. 34-50.
12) Proje Eleştirisi
13) Proje Eleştirisi
14) Presentations: Re-thinking Dwelling Project

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: gerektiğinde verilecektir

will be given when necessary
Diğer Kaynaklar: Soja, E. W. (1996). Exploring the Spaces that Difference Makes: Notes on the Magrin. In Thirdspace,Oxford: Blackwell Publishers, p. 82-105

Keller, S. (2003). Community. Pursuing the Dream, Living the Relity. Princeton and Oxford: Primceton University Press.

Stoner, J. (2012). What is a Minor Architecture. In Towards a Minor Architecture. London & Cambridge: MIT University Press, p. 1-20.

Mugerauer, R.(1994). Homelessness and the Human Condition (chapter 9). In Interpretations on Behalf of Space. Environmental Displacements and Alternative Responses. Albany: State University of University Press, p. 151-161.

Mugerauer, R.(1994). A Homecoming. Design on Behalf of Place (chapter 10). In Interpretations on Behalf of Space. Environmental Displacements and Alternative Responses. Albany: State University of University Press, p. 162- 186.

Lefebvre, H. (2000). Lost in Transposition – Time, Space and the City (chapter 1). In Writings on Cities, trans. and ed. by E. Kofman and E. Lebas, Oxford: Blackwell Publishers, p. 3-60.

Lefebvre, H. (2000). Philosophy and the City (chapter 4). In Writings on Cities, trans. and ed. by E. Kofman and E. Lebas, Oxford: Blackwell Publishers, p. 86-93.

Kwinter, S. (2002). Modernist Space and the Fragment. In Architectures of Time. Toward a Theory of Event in Modernist Culture. The Mıt Pres, p. 34-50.

Beck, U. (1998). The Individualization of Social Inequality: Life Forms and and the Demise of Tradition (chapter 3). In Risk Society. Towards a New Modernity, trans. By Mark Ritter. London: Sage Publications, p. 85-102.

Koolhas, R. (1994). The Double Life of Utopia: The Skyscraper. In Delirious New York. NY: The monacelli Pres, p. 81-109.

Koolhas, R. (1994). The Skyscraper Theorists. In Delirious New York. NY: The monacelli Pres, p. 110-130.

Marcus, C. C. (1995). House of a Mirror of Self. Exploring the Deeper Meaning of Home. Berkeley: Conari Pres.p. 3-19.

Massey, D. (1994). A Place Called Home. In Space Place and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Pres, p. 157-173.

McLeod, M., (1996). “Other Spaces” and “Others”. In The Sex of Architecture (eds) D. Agrest, P. Conway, L. K. Weisman, Harry N. Abrams Publishers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 30
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 20
Sunum / Seminer 3 18
Proje 12 64
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.